Skip to content Skip to footer

Co w praktyce oznacza obsługa prawna spółek?

Najczęściej obsługa prawna spółek kojarzy się z rejestrowaniem spółek i przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, która jest niezbędna do rejestrowania spółki, przy realizacji różnych zmian na kolejnych etapach rozwoju spółki, ale również na etapie zamykania spółki czy przekształcania jej w inną spółkę.

Obsługa prawna spółek w praktyce

Obsługa prawna obejmuje zdecydowanie więcej aspektów prawnych. Oczywiście zarejestrowanie spółki jest ważne, jednak zanim do niej dojdzie zwykle wybiera się wraz z prawnikiem najbardziej optymalny rodzaj spółki. Po wyborze formy prawnej, w jakiej będzie działać firma, przygotowuje się odpowiednią dokumentację i dokonuje rejestracji sądowej.

Część spółek sięga po łatwiejsze rozwiązanie, jakim jest korzystanie z oferty gotowych spółek. Takie spółki są zarejestrowane, a ich nowy właściciel może nimi dysponować w krótszym czasie niż byłoby to możliwe w przypadku spółek rejestrowanych od początku. Z tego rozwiązania korzystają głównie przedsiębiorcy, którzy potrzebują gotowej spółki, aby uzyskać dofinansowanie ze środków publicznych.

Nie tylko przy rejestracji

Wiele spółek potrzebuje obsługi prawnej także na etapie normalnego funkcjonowania. Obsługa prawna spółek może zatem obejmować tworzenie od podstaw wszelkich dokumentów wewnętrznych, w tym w szczególności regulaminów i aktów normatywnych, może również obejmować tworzenie dokumentów, w tym również korespondencji prowadzonej z organami publicznymi, tworzonymi w zależności od potrzeb spółki.

Takimi dokumentami mogą być umowy, zawierane z pracownikami, ale również umowy o współpracy, jakie podpisuje się z nowymi kontrahentami. W niektórych spółkach potrzebna jest natomiast specjalistyczna wiedza z zakresu ochrony środowiska czy ochrony prawa własności. I na rynku można znaleźć kancelarie, które oferują swoje usługi także w takim zakresie.

Szczegółowe rodzaje usług

Prawnicy zatrudnieni w kancelarii oferującej obsługę prawną spółek mogą się specjalizować w bardzo wąskiej dziedzinie prawa. Z umowy podpisanej ze spółką może wynikać także konieczność obsługi w zakresie obsługi wierzytelności, obsługi środków pieniężnych czy wynikających z obrotu papierami wartościowymi.

U części spółek pojawia się także konieczność reprezentowania ich interesów w zakresie prawa patentowego oraz praw wynikających z własności przemysłowej czy też obejmujących szeroko pojęte prawa autorskie, majątkowe i prawa pokrewne.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl