Skip to content Skip to footer

Regały i ich znaczenie

W handlu wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia i sprzęt. Spełniają one swoje funkcje i mają określone role. Ich wykorzystywanie ma na celu usprawnienie funkcjonowania punktów handlowych oraz zwiększenie liczby transakcji oraz polepszenie warunków ich przebiegu. Wśród wielu istotnych sprzętów wykorzystywanych w handlu istotną rolę odgrywają regały. Zespół regałów wykorzystywany w danej placówce handlowej tworzą pewien system zsynchronizowany pod względem ich wymiarów, budowy i wyglądu.

Dwoma głównymi typami regałów ze względu na ich przeznaczenie są regały typowo sklepowe oraz duże, często metalowe, regały magazynowe ale także designerskie regały do mieszkania https://idealdesign.pl/regaly-designerskie. Pomimo tego, że są to dwa rodzaje tego samego sprzętu różnią się one swoimi funkcjami oraz budową. Jak sama nazwa wskazuje pierwszy z wymienionych rodzajów regałów służy do magazynowania. Jest to bardzo istotna funkcja ze względu na płynność sprzedaży. Konsumpcja dóbr przebiega znacznie szybciej niż ich produkcja. Aby potrzeby wszystkich klientów mogły być zaspokojone konieczne przechowywanie odpowiedniego zapasu produktów gotowych. Aby magazynowanie przebiegało sprawnie a w pomieszczeniu, w którym składowane są produkty panował porządek konieczne jest zastosowanie regałów.

Regały magazynowe mogą być wykorzystywane zarówno do przechowywania opakowań jednostkowych jak równie zbiorczych takich jak palety. Różnią się one od siebie wymiarami (wysokość, szerokość) i udźwigiem (wytrzymałość). Parametry te uzależnione są od rodzaju i ilości przechowywanych produktów oraz wielkości samego magazynu. Pozwalają one na usystematyzowanie przychodzących dostaw towarów oraz „wychodzenia” ich na sklep.

Regały znajdujące się na sklepie pełnią odrobinę odmienne funkcje. Poza oczywistą funkcją jaką jest składowanie na nich tworów, regały pełnią również rolę ekspozycyjną. Ich zadaniem jest zaprezentowanie klientowi posiadanego przez sprzedawcę asortymentu i umożliwienie lepszego zapoznania się z produktem. W przeciwieństwie do regałów magazynowych dla tych które wykorzystywane są na sklepie dużą rolę odgrywa ich wygląd. Mają one zachęcać do tego, aby klient sięgnął po dany towar.

Bardzo ważną funkcją regałów jest również ułatwianie klientowi dokonywania zakupu. Powinny one mieć takie parametry aby klient łatwością mógł zobaczyć produkt i sięgnąć po niego ręką. Regały służą też do wytyczania alejek wewnątrz sklepu i grupowania produktów pod względem tematycznym. Potencjalny klient chcący dokonać zakupu produktów należących do tej samej grupy będzie mógł je naleźć w jednym miejscu.