Skip to content Skip to footer

Wpływ wibracji na zdrowie

Wibracje towarzyszą nam na każdym kroku – w zakładach pracy, na ulicy, w samochodach czy też we własnych czterech kątach. O ile przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w jasny sposób precyzują konieczność zapewnienia ochrony przed wibracjami, to na co dzień większość z nas zupełnie ignoruje to zjawisko.

Tymczasem okazuje się, że skutki długotrwałego oddziaływania wibracji na organizm człowieka, mogą być bardzo poważne. Maty antywibracyjne pozwalają skutecznie zminimalizować to ryzyko.

Czym właściwie są wibracje?

Pod pojęciem wibracji należy rozumieć drgania mechaniczne, które przekazywane są przez dowolne obiekty wprost do organizmu człowieka. Wibracje mają postać bodźców fizycznych, zatem powietrze nie bierze udziału w procesie ich dystrybucji. Powietrze jest natomiast nośnikiem pewnej części energii, jaka powstaje na skutek wibrowania ciał stałych, a ta jest odbierana przez narząd słuchu jako hałas. Bodźce fizyczne są natomiast rejestrowane przez zakończenia nerwowe, znajdujące się w ciele człowieka, a im większa jest intensywność drgań, tym bardziej nieprzyjemne uczucie jest przez nas rejestrowane.

Skąd biorą się wibracje?

Źródłem wibracji może być wiele przedmiotów, które otaczają nas na co dzień. Maszyny pracujące w zakładach pracy to tylko ich niewielki pierwiastek, wibracje wytwarzane są także przez przedmioty codziennego użytku, jak np. pralka, lodówka czy pracujący silnik samochodu. W dużych miastach drgania towarzyszą nam dosłownie na każdym kroku.

Ruch uliczny, tramwajowy czy kolejowy – to tylko niektóre z wielu przyczyn ich powstawania. Wibracje są bodźcami, przekazywanymi z ciała na ciało pod postacią energii. O ile wyeliminowanie ich źródła, w wielu przypadkach, może okazać się niemożliwe, to nie ma najmniejszego problemu ze zminimalizowaniem ich jako zjawiska, które już powstało. Służą temu specjalne maty antywibracyjne.

Jak działają maty antywibracyjne?

Matami antywibracyjnymi określamy specjalne powierzchnie wykonane z materiałów gumowych i bitumicznych, służące do likwidacji drgań generowanych podczas pracy ciała stałego. Montowane poprzez klejenie i wulkanizację z podłożem, znacząco usztywniają konstrukcję, zapewniając przy tym doskonałe pochłanianie energii.

Oferta rynkowa obejmuje wiele wariantów mat antywibracyjnych. Niektóre z nich przeznaczone są do montażu pod panelami karoserii samochodów, inne przeznaczone są do pracy w zakładach przemysłowych. Dostępne są także maty przeznaczone do użytku domowego. Poszczególne rodzaje różnią się między sobą twardością i sztywnością. Warianty wzmacniane metalowym szkieletem, służące do pracy w najcięższych warunkach, dostępne są tylko na indywidualne zamówienie Klienta, bowiem ze względu na specyficzną budowę, ich docinanie pod określony wymiar jest niemożliwe. Takie maty antywibracyjne wymagają także fachowego montażu.

Wibracje a zdrowie

Długotrwała i regularna ekspozycja organizmu na wibracje niesie ze sobą bardzo poważne skutki. Drgania wpływają bowiem na układ sercowo-naczyniowy, nerwowy i kostno-stawowy. Badania medyczne dowiodły związku występującego pomiędzy zmianami chorobowymi a występowaniem drgań mechanicznych w środowisku pracy. Stąd właśnie wibracje są określane jako częsta przyczyna występowania chorób zawodowych, przy czym należy zaznaczyć, że często objawy nie dotyczą jednej sfery, a mają charakter mieszany.