Skip to content Skip to footer

Bezpieczny budynek

W budynkach posiadających dużą powierzchnię i skomplikowany układ korytarzy potrzebny jest odpowiedni system zabezpieczeń na wypadek gdyby coś się stało. Chodzi tu zarówno o jasny plan ewakuacyjny, jak i wyposażenie tą ewakuację ułatwiające. Wreszcie nie zaszkodzi jeśli personel pracujący na miejscu będzie odpowiednio wyszkolony w procedurach, jakie powinny być wdrażane w sytuacji, gdy wszyscy ludzie powinni opuścić to miejsce.

W kwestii wyposażenia chodzi o co najmniej kilka elementów. Będą to z pewnością drzwi przeciwpożarowe, łatwe do otwierania i blokujące przepływ dymu. Będą to tez gaśnice, koce przeciwpożarowe i przyciski alarmowe. Ale nie tylko. Odrębną kategorię stanowić będą lampy ewakuacyjne posiadające niezależny system zasilania, działający nawet w sytuacji, gdy padnie główna sieć.

Co prawda oświetlenie awaryjne zazwyczaj jest znacznie słabsze niż to podstawowe, stosowane na co dzień. Ale też jego zadanie znacząco się różni. W końcu nie służy ono do czytania, jedyne co ma robić to pozwolić na szybkie wypatrzenie gdzie właściwie się człowiek znajduje i którędy powinien iść. Często tez z tego powodu właśnie obok tego typu lamp montuje się tablice ze strzałkami wskazującymi drogę do najbliższego wyjścia.

Jednakże by strzałki gdziekolwiek wskazywały najpierw musi być ustalona trasa ewakuacyjna, a ta powinna być zaprojektowana z głową. Podstawowym wymogiem będzie tutaj obmyślenie którędy powinna wieść główna linia ucieczki z budynku, by nie doszło do jego zapchania. Temat ten samoistnie łączy się oczywiście z kwestią ustalenia procedur, bo wskazują one na to, którędy ludzie z określonych skrzydeł budynku powinni się przemieszczać w przypadku konieczności nagłego wydostania się na zewnątrz.

Tu zaś wracamy znowu do kwestii oznakowań i tego, czy oświetlenie pozwala je odczytać. Wszelkie znaki powinny być jasno ustalone i wywieszone gdzie trzeba, aby uniknąć sytuacji gdy ktoś w stresie wywołanym ewakuacją zapomni drogi ucieczki. albo gdy nie będzie jej znać, gdyż będzie osobą z zewnątrz. Wtedy tablice informacyjne będą pełnić zbawienną wręcz rolę.