Skip to content Skip to footer

Badanie zanieczyszczenia gleby

Ekolodzy od lat apelują, iż stan naszego środowiska z roku na rok się pogarsza. Zanieczyszczona jest woda, gleba i powietrze. Dziś skupimy się na powszechnym zanieczyszczeniu gleb. Jak sprawdzić, jakiej jest jakości teren z którym mamy do czynienia? Zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem. Naprawdę warto.

Badanie zanieczyszczenia gleb

Wiele klientów indywidualny, firm lub przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć konkretną inwestycję na danym terenem zleca specjalnym ośrodkom badawczym – badanie zanieczyszczenia gleb. Takie badanie to wydatek rzędu od 100 do 200 zł a raport może okazać się zbawienny dla przyszłych inwestycji.

Badanie zanieczyszczenia gleb przeprowadza się między innymi: w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji budowlanych, wpływu nowych obiektów i powstałych instalacji na środowisko oraz wykorzystywaniu gruntów antropogenicznych choćby do budowy nasypów oraz przy wykonywaniu rekultywacji gruntów. Ta powszechna praktyka pozwala ocenić stan gleby oraz jej możliwości.

Konkretne tereny

Ze względu na zanieczyszczenia gleb – nie wszystkie tereny nadają się do konkretnych działań. I tak np. niektóre gleby idealnie nadają się pod budowle mieszkanie, inne wyłącznie pod fabryki a jeszcze inne pozostają jako tereny przemysłowe i komunikacyjne. Wszystko zależy od ich stanu, oraz tego jakie substancje są w nich zawarte.

Jakość gleby ma wiec ogromne znaczenie co do przyszłych inwestycji. Stan wiedzy na ten temat jest coraz bardziej widoczny wśród społeczeństwa, który dokładnie chce się zajmować tym problemem.

Kto dokonuje badania?

Badanie zanieczyszczenia gleb przeprowadzają specjalistyczne ośrodki, laboratoria a nawet szkoły wyższe, które na co dzień zajmują się problemem zanieczyszczenia gleb, wód oraz powietrza. Dostarczyć im wówczas należy do badania próbkę gleby (pobraną najlepiej tego samego dnia), wypełniony formularz ze wszystkimi danymi taki jak miejsce pobrania próbek, głębokości pobierania próbek. Takie badanie wykonywane jest w sposób bardzo szczegółowy i skrupulatny, by dokładnie poznać co się w niej znajduje i jakie może gleba pociągnąć za sobą konsekwencje. Z każdego badania sporządzany jest raport zawierający wnioski i analizy, który przedstawiany jest zleceniodawcy.

Wszystkie informacje mają obowiązek bazować na wydanym 5 września 2016 roku Rozporządzeniu Ministra Środowiska, które określa sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Wiele firm i przedsiębiorstw mających wątpliwości co do jakości gleby, często w latach swojego funkcjonowania na danym terenie powtarza takie badanie, tym bardziej jeżeli ma wątpliwości iż niektóre substancje szkodliwe mogą przedostawać się do takich gleb od osób trzecich lub od pobliskich fabryk.