Skip to content Skip to footer

Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.?

Nie da się ukryć, że przedsiębiorcy na początku swojej biznesowej drogi wybierają jednoosobową działalność gospodarczą jako formę prowadzenia biznesu. Z czasem jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie swojej działalności w spółkę z o.o. Wynika to między innymi stąd, że takie rozwiązanie daje im większe bezpieczeństwo finansowe.

Czy warto przekształcić działalność w spółkę?

Jednym z największych minusów jednoosobowej działalności gospodarczej jest fakt, że w takim przypadku przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Prowadzenie działalności wraz z czasem staje się zatem coraz bardziej ryzykowne. Przedsiębiorcy zaczynają bać się podejmować różnego rodzaju decyzje. Problem ten rozwiązuje spółka z o.o.

W przypadku spółki z o.o. przedsiębiorca odpowiada jedynie do wysokości swojego wkładu w spółkę. Dzięki temu jego majątek osobisty jest bezpieczny. Pozwala na efektywniejsze podejmowanie decyzji biznesowych. Dlatego też wraz z rozwojem działalności wielu przedsiębiorców decyduje się na jej przekształcenie w spółkę.

Co może zyskać przedsiębiorca, przekształcając działalność w spółkę?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wiąże się z wymiernymi korzyściami. Co konkretnie może zyskać przedsiębiorca? Taka zmiana to na pewno możliwość pozyskania dodatkowego kapitału. Wiąże się to z wejściem w spółkę nowych wspólników, inwestorów.

Dodatkowo spółkę w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności można sprzedać. Każdy ze wspólników ma także możliwość zbycia własnych udziałów na zasadach określonych w umowie spółki. Co więcej, zachodzi tu także potrzeba dziedziczenia. Mowa tu o dziedziczeniu udziałów w spółce w przypadku śmierci wspólnika.

Jak przebiega proces przekształcenia działalności w spółkę?

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę składa się z kilku etapów. Krok pierwszy to przygotowanie planu przekształcenia. Krok drugi to uzyskanie opinii biegłego rewidenta. Krok trzeci to złożenie oświadczenia o przekształceniu.

Kolejny etap to stworzenie i podpisanie umowy spółki. Następnie konieczne jest złożenie wniosku w KRS o rejestrację spółki. Na koniec należy wykreślić jednoosobową działalność z ewidencji oraz złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego o rejestrację VAT.