Skip to content Skip to footer

Czym zajmuje się notariusz?

Zawód notariusza dla wielu ludzi stanowi tajemnicę. Nie jest to osoba, z którą mamy częsty kontakt, więc zrozumiałe jest to, że mamy trudność z podaniem obszaru jego działania i spraw jakimi się zajmuje. Bardzo często notariusz kojarzy się z obrotem ziemią lub nieruchomościami, ale to nie są jego jedyne zadania i kwalifikacje.

Kim jest notariusz?

Osoba będąca notariuszem została powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Jej codziennymi zadaniami jest sporządzanie dokumentów z wolą stron. Dokumenty te zazwyczaj dotyczą obrotu ziemią i nieruchomościami, spraw spadkowych, darowizn, ale notariusz zajmuje się również sprawami związanymi z założeniem spółki akcyjnej. Osoba pragnąca zostać notariuszem musi posiadać ukończone studia wyższe prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej z uzyskaniem tytułu magistra lub zagraniczne studia prawnicze, które są uznawane w Polsce. Kolejnym krokiem jest aplikacja notarialna, która trwa trzy i pół roku oraz egzamin zakończony wynikiem pozytywnym.

Praca notariusza

Na co dzień notariusz przygotowuje oraz odczytuje stronom biorącym udział w sprawie teksty aktów notarialnych takich jak umowy sprzedaży, darowizny, pełnomocnictwa, protokoły, testamenty lub ustanowienie hipoteki. Osoba pracująca w zawodzie notariusza nie pracuje tylko w swoim biurze. W uzasadnionych przypadkach może ona odbywać spotkania w domu jednej ze stron, firmie klienta czy też w szpitalu. Możliwe jest to tylko w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności. Każdy akt notarialny podpisany przez strony pozostaje w kancelarii notarialnej, a strony otrzymują odpis z mocą prawną oryginału. Każdy oryginalny dokument po upływie 10 lat musi zostać przekazany do sądu rejonowego.

Zarobki notariusza

Osoba pracująca w zawodzie notariusza otrzymuje za swoje czynności tak zwaną taksę. Wysokość każdej z nich jest uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, więc obowiązują one wszystkich notariuszy na terenie Polski. Wysokość taksy zależy od czynności notarialnej oraz od wartości przedmiotu czynności. Istnieją odstępstwa od tej reguły i jest miedzy innym takim odstępstwem stworzenie testamentu, umowy majątkowej między małżonkami lub potwierdzenie dziedziczenia. Poza taksą notariusz otrzymuje również należne podatki i opłaty sądowe, które nie podlegają negocjacją.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl