Skip to content Skip to footer

Dłużniku, pomóż sobie

Upadłość konsumencka osób fizycznych to szansa dla tych, którzy zabrnęli w niebagatelną ilość kredytów, a dzisiaj ich spłata wydaje się już niewykonalna. Powszedni strach przed wizytą komornika niszczy życie i nie pozwala na zrobienie kroku do przodu. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje drugą szansę dłużnikom. Jak przeprowadzić procedurę upadłościową?

Dla kogo jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka Warszawa to oferta skierowana do osób fizycznych. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą nie są objęte ustawą z 2014 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych.

Upadłości konsumencka osób fizycznych pozostaje propozycją dla podmiotów, które mają zaciągniętych tak wiele cyrografów, że nie są w stanie ich pospłacać. Nie znaczy to niestety, że zupełnie każdy, kto nie ma ochoty spłacać kredytów może obwieścić upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka Warszawa to proces mozolny i złożony. Organ, do którego należy złożyć wniosek o upadłość, zapoznaje się ze sprawą i decyduje, jak będzie wyglądało umorzenie długów. Upadłość konsumencka osób fizycznych ma na celu pomoc osobom zadłużonym, ale nie krzywdząc pożyczkodawców. Znaczy to, że pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty jak największej części swoich zobowiązań.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka osób fizycznych to proces wieloaspektowy. Sąd zapoznaje się ze stanem majątkowym zadłużonego. Opiniuje jego majątek i na tej podstawie wydaje decyzję o uwolnieniu o długu.

Upadłość konsumencka Warszawa może polegać na całkowitym umorzeniu zaciągniętych zobowiązań lub częściowym. Bardzo często dłużnik jest zobowiązany do sprzedaży majątku, a otrzymana kwota ma posłużyć na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

W sytuacji, gdy majątek dłużnika nie zostaje sprzedany traci on nad nim kontrolę. Majątkiem zarządza syndyk. Życie dłużnika jest pod kontrola sadu, który ma wpływ na ilość zawieranych umów konsumenckich.

Trzeba również mieć świadomość, że dłużnik po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie może bez konkretnych przyczyn porzucić pracy zarobkowej. Nie wywiązanie się z postanowień sądu spowoduje brak możliwość przeprowadzenia postępowania upadłościowego w przyszłości.