Skip to content Skip to footer

Funkcja jaką pełnią zawory rozdzielające

Zawory rozdzielające to przede wszystkim grupa elementów pneumatyki, których istotnym zadaniem jest właściwe kierowanie kierunkiem przepływu czynnika roboczego. Stosuje się je w pneumatycznych układach napędowych i sterujących.

Jak odbywa się zmiana kierunku przepływu w układzie z zaworem rozdzielającym?

Zawór rozdzielający pozwala na zmianę kierunku przepływu na trzy zasadnicze sposoby. Przede wszystkim można tego dokonać za pomocą ruchomego suwaka, z wykorzystaniem płytki rozdzielającej lub grzybka.

Zawory rozdzielające w układach pneumatycznych wykorzystuje się głównie do realizacji przemieszczeń elementów wykonawczych, czyli siłowników w ruchu liniowym, a także wahadłowym i obrotowym. Zawór wykonuje również zadania regulacyjne.

Co charakteryzuje zawory rozdzielające?

Zawory rozdzielające charakteryzowane są przede wszystkim przez ilość dróg przepływu danego czynnika roboczego, a także przez sposób sterowania. Można też określić dany zawór na podstawie sposobu doprowadzenia czynnika roboczego do elementu odpowiadającego za sterowanie. Innym czynnikiem charakterystycznym dla zaworu jest jego wielkość, czyli stopień natężenia przepływu.

2

Wielkość zaworu określamy na podstawie gwintów przyłączeniowych, które umieszczone są na korpusie zaworu. Wielkość zaworu wiąże się w sposób zasadniczy z wielkością natężenia przepływu czynnika roboczego. Typowe gwinty występujące w pneumatyce posiadają rozmiar od G1/8” do G2”. Mniejsze zawory mają oznaczenia metryczne, a nie calowe- od M3 do M6.

Sposób sterowania- jeden z elementów będących cecha charakterystyczną zaworu rozdzielającego

Sposób sterowania zasadniczo określa metodę przemieszczenia się danego elementu. Najczęściej wyróżniamy kilka sposobów sterowania zaworami rozdzielającymi:
– może to być sterowanie elektromagnetyczne i mówimy wtedy o elektrozaworach,
– może to również być sterowanie pneumatyczne, gdzie otwarcie i zamknięcie zaworu odbywa się w wyniku spadku i wzrostu ciśnienia,
– sterowanie może być również mechaniczne
– ostatnią grupą są urządzenia, gdzie stosuje się sterowanie mieszane.

Zawory rozdzielające mogą mieć różny sposób doprowadzenia czynnika roboczego do elementu sterującego. Rozróżniamy metodę bezpośrednią i pośrednią. Zaletą sterowania bezpośredniego jest szybkie działanie zaworów, a także brak kontaktu naszego medium roboczego z ważnymi elementami elektromagnesów. Atutem takiego rozwiązania jest także prostota konstrukcji. Sterowanie pośrednie pozwala na sterowanie zaworami o dużych wielkościach.

Artykuł przygotowany w oparciu o materiały dostarczone przez OBREiUP Pneumatyka