Skip to content Skip to footer

Historia tokarek CNC

Jednym z najnowocześniejszych urządzeń na rynku tokarek są maszyny sterowane za pomocą systemu komputerowej kontroli numerycznej (ang. Computer Numerical Control), najczęściej opisywanego po prostu jako CNC. Sam pomysł opiera się na o wiele starszym systemie, ale został przerobiony współcześnie i wzbogacony o komputer.

Sterowanie numeryczne

Pierwsze tokarki sterowane numerycznie powstały już na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Naukowcy z Massachusetts Institutes of Technology opracowali wówczas na potrzeby amerykańskiej armii system opisujący kształt przedmiotu za pomocą funkcji matematycznych. Zostały one przełożone na schematy ruchu frezarki, którymi sterowano za pomocą impulsów. Były to jedne z pierwszych tego typu maszyn, w których wykorzystano sterowanie elektroniczne.
Dzięki zastosowaniu takiej technologii obróbka tokarska mogła być wówczas dużo bardziej zmechanizowana i precyzyjna. Jak już dziś wiemy, tworzono na nich elementy wykorzystywane przy budowie nowoczesnych samolotów wojskowych. Wówczas były to technologie pilnie strzeżone, zwłaszcza w obliczu zaczynającej się w tym czasie zimnej wojny.

Sterowanie komputerowe

Już w latach siedemdziesiątych zaczęto wykorzystywać ówczesne komputery do wspierania obróbki tokarskiej za pomocą maszyn sterowanych numerycznie. Wówczas jednak była to jedynie komputerowa kompensacja obliczeń. Sama obróbka tokarska wykonywana była podobnie jak w przypadku maszyn stosowanych 20 lat wcześniej.
W pełni komputerowe systemy sterowania maszynami, czyli prawdziwe CNC, powstały dopiero w latach osiemdziesiątych, wraz z niezwykle prężnym rozwojem branży komputerowej. W tym czasie nie były tu już wyłącznie projekty na potrzeby armii. Coraz częściej stosowano je w przemyśle.
Z czasem same tokarki CNC staniały, wraz ze spadkiem cen sprzętu komputerowego. Wciąż jednak pozostają urządzeniami wymagającymi dość dużych nakładów finansowych, przynajmniej w porównaniu do tradycyjnych tokarek. Dlatego właśnie znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle ciężkim i metalurgicznym.

Warto wspomnieć, że podobne zasady, jakie przyświecały w latach pięćdziesiątych pierwszym tokarkom sterowanym numerycznie, a dziś są stosowane w urządzeniach CNC, doprowadziły do powstania drukarek 3D.

Artykuł powstał we współpracy z firmą OBREiUP