Skip to content Skip to footer

Jak działa windykacja pozasądowa we Włoszech?

Zgodnie z włoskim prawem windykacja należności we Włoszech może być przeprowadzana na kilka sposobów. Najlepszym z nich jest oczywiście windykacja pozasądowa, która – jak sama nazwa wskazuje – odbywa się bez obecności sądu. Jest ona też najkorzystniejsza pod względem finansowym, gdyż nie generuje dużych kosztów.

Najlepiej się dogadać

Z punktu widzenia klienta, najlepsza Windykacja należności we Włoszech to ta, która generuje stosunkowo niewiele kosztów i… odbywa się szybko i sprawnie. Windykacja pozasądowa daje takie możliwości, gdyż obejmuje ona wyłącznie kontakt z włoskim kontrahentem. Zadania realizowane przez windykację opierają się na kilku podstawowych krokach, dzięki którym – być może – wybrane zobowiązanie zostanie szybko spłacone.

Krok pierwszy, czyli telefoniczne (i nie tylko) powiadomienia

Na początek osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie windykacji przekazuje pisemne i telefoniczne wezwanie do zapłaty. W każdym z tych wezwań dłużnik ma ściśle określony czas na spłatę zobowiązania. Jest to najczęściej kilka dni, po których pieniądze mają wpłynąć. Oczywiście wartość przelewu zostanie powiększona m.in. o dodatkowe opłaty wynikające ze sporządzenia i wysłania monitu. Co ważne – w treści monitu jest mowa o potencjalnym postępowaniu sądowym, które będzie miało miejsce w przypadku dalszego zaniechania spłaty. Takich monitów może być wysłanych wiele i to nawet w przeciągu jednego dnia!

Krok drugi, czyli ustalenie planu spłat

Windykacja należności we Włoszech polega – w dalszym etapie – na pisemnym ustaleniu planu wszystkich spłat. Jeśli dłużnik nie będzie chciał spłacać tego zobowiązania, wierzyciel ma już pewność, że akceptuje on ten dług. Jeśli jednak dłużnik zaakceptuje chęć współpracy, to ustala się plan, na podstawie którego pieniądze będą spłacane. Trzeba bowiem mieć na względzie, że w przypadku spraw takich jak windykacja Włochy są państwem o dość skomplikowanym ustawodawstwie. Dlatego warto docenić fakt, że spłata zobowiązania – choć rozciągnięta w czasie – i tak będzie miała w końcu swój szczęśliwy finał.

Podsumowując, faktem jest w obszarze takich działań jak windykacja Włochy są dość trudnym terenem. Niemniej, jeśli żądania wierzyciela nie są bezpodstawne, to istnieje duża szansa na odzyskanie zaległych pieniędzy. Zwłaszcza, jeśli działa się szybko i sprawnie.