Skip to content Skip to footer

Jak wykonać schemat domowej instalacji elektrycznej?

Budowa nowego domu lub remont kapitalny już istniejącego to poważne przedsięwzięcie logistyczne i finansowe. Wśród istotnych problemów, które trzeba rozwiązać na miejsce pierwsze wysuwa się kwestia przebiegu i zabezpieczenia instalacji elektrycznej. Tylko dobrze wykonany przez uprawnionego inżyniera schemat instalacji elektrycznej w domu da przyszłym użytkownikom możliwość bezpiecznego i komfortowego wykorzystywania urządzeń elektrycznych.

Od czego zacząć projektowanie?

Schemat instalacji elektrycznej w domu nie jest dokumentem, który można tworzyć niezależnie bez uprzedniego zapoznania się z innymi projektami. Podstawą od której należy rozpocząć planowanie budowy instalacji elektrycznej jest projekt budynku. Z projektu odczytać można informacje o ilości, układzie i funkcjonalnym przeznaczeniu każdego pomieszczenia.

Kolejnym ważnym projektem jest wykonana na etapie uzgodnień budowlanych dokumentacja projektowa, w której miejscowy zakład energetyczny określa sposób oraz warunki przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej będącej w zarządzie firmy.

Trzeci krok to rozpoznanie potrzeb użytkowników. Właściciele domu powinni w miarę dokładnie podać ilość urządzeń, które planują wykorzystywać w domu, liczbę i rodzaj punktów świetlnych, zadecydować o rozmieszczeniu gniazd zasilających oraz włączników światła.

Co jest najważniejsze w schemacie instalacji elektrycznej?

Jak pokazuje praktyka w planowaniu instalacji elektrycznej ważne jest przewidzenie odpowiednio dużej ilości obwodów. Kumulacja urządzeń na jednym obwodzie oznacza problemy funkcjonalne – przeciążenia, które skutkować będą wyłączaniem dopływu prądu przez zabezpieczenia różnicowe.

Zbyt mała liczba obwodów to także niebezpieczeństwo szybszego zużywania się sieci, „starzenia”, co zaowocować może awariami wymagającymi dużego nakładu pracy i pieniędzy. Lepiej zaprojektować sieć na „wyrost”, to znaczy z możliwością przyłączenia w przyszłości nowych urządzeń o dużej mocy.

Schemat instalacji elektrycznej w domu a komfort użytkowania

Aby instalacja dawała użytkownikom komfort użytkowania, na etapie projektowania należy rozpoznać potrzeby i przewidzieć wszystkie rozwiązania użytkowe. W praktyce oznacza to posiadanie odpowiedniej ilości punktów świetlnych, dobrze rozmieszczonych i dopasowanych mocą do potrzeb, wygodnie umieszczonych i dostępnych gniazd zasilających, włączników czasowych czy schodowych albo z regulacją natężenia oświetlenia.

Wygodę użytkownikom zapewni także zaprojektowanie miejsca na centralny odkurzacz lub na stacje dokujące do odkurzacza automatycznego czy dla kosiarki samojezdnej (na zewnątrz budynku). Warto wyrysować na schemacie obwód dla alarmu domowego, monitoringu, domofonu, zraszaczy ogrodowych, oświetlenia i zasilania tarasu, altany, balkonów oraz garażu, warsztatu i budynków gospodarczych.