Skip to content Skip to footer

Źródła do analiz finansowych

Powszechnie wiadomo, ze analiza możliwości różnych firm to podstawa badania konkurencyjności rynku. Ale skąd brać potrzebne do tego dane? Otóż źródeł jest całkiem wiele, a wymieniać można od ogólnodostępnych statystyk, przez doniesienia medialne, aż po dane publikowane w ramach tak zwanego Monitora Polskiego B.

W przypadku zwykłych danych statystycznych należy bardzo uważać na ich kontekst, bo mogą się odnosić na przykład tylko do konkretnego odcinka czasowego, niekoniecznie reprezentatywnego dla kondycji całej branży. W jeszcze większą rozwagę należy się uzbroić w przypadku wyłapywania informacji pochodzących z gazet i telewizji. Tutaj bowiem możemy się natknąć zarówno na niedomówienia, jak i na celowe zabiegi public relations mające na celu pokazanie danego przedsiębiorstwa w określonym świetle, być może różniącym się od stanu faktycznego.

Dość dobrym, bo bardzo kompleksowym i ujmującym wiele danych źródłem jest natomiast Monitor Polski B, w którym znajdują się liczne zestawienia sprawozdawcze dotyczące finansów dużych spółek (przy czym co rozumie się przez dużą jest zdefiniowane w ustawach). Jest tu mowa zarówno o kwotach, jakimi one obracają, jak również o ewentualnych komunikatach i ogłoszeniach obwieszczanych przez te przedsiębiorstwa.
Ciągłość czasowa tych danych, jak również źródło, z którego pochodzą, sprawia, że korzystanie z Monitora B jest jednym z głównych elementów solidnej analizy dużych spółek.