Skip to content Skip to footer

Profesjonalne CV

CV pochodzi od łacińskiego słowa Curriculum vitae, co oznacza bieg życia. W niniejszym artykule opiszemy, jak sporządzić dobre CV.

Dobre CV – rola w procesie rekrutacji

Przeprowadzone badania wskazują, że dobre CV pełni istotną funkcję w całym procesie rekrutacji i pozwala przejść w większości przypadków przez pierwszy etap rekrutacji na dane stanowisko z sukcesem.

Jak napisać profesjonalne CV?

Zaczynając pisać CV należy zastanowić się nad układem CV. Trzeba mieć na uwadze, że powinno być ono przejrzyste. Dlatego zaleca się aby było podzielone na sekcje. W profesjonalnym CV powinny znaleźć się takie sekcje jak:
* dane osobowe (imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu);
* zdjęcie, chociaż co do zasady nie jest ono konieczne, to może się okazać, że w niektórych branżach jego dołączenie będzie wręcz niezbędne);
*doświadczenie zawodowe (lata pracy, zajmowane stanowisko, krótki opis wykonywanych na danym stanowisku czynności);
*wykształcenie (skończone szkoły, studia, kursy);
*umiejętności (zainteresowania, hobby, znajomość języków);
*zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( bez tej zgody potencjalny pracodawca nie będzie mógł przetwarzać Twoich danych w celu rekrutacji, a więc CV w ogóle nie będzie rozpatrzone.

Dobre CV – układ

Przedstawiając swoje doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie powinno się to zrobić w sposób chronologiczny. Układ chronologiczny sprawia, że CV staje się bardziej przejrzyste. Czyli opisujemy swoje doświadczenie zawodowe od najbardziej aktualnego stanowiska, do najdawniej zajmowanego stanowiska. W taki sam sposób opisujemy swoje wykształcenie – od aktualnego do najmniej aktualnego. Opis zajmowanych stanowisk, powinien być krótki i zawierać jedynie kluczowe kwestie, natomiast podczas spotkania rekrutacyjnego można rozwinąć bardziej szczegółowo temat doświadczenia zawodowego i wykonywanych czynności na danym stanowisku.

Powyższe akapity, co widać wyraźnie, odpowiadają na pytanie jak stworzyć profesjonalne CV.

Uwaga: Sama odpowiedź na pytanie jak stworzyć profesjonalne CV i jak napisać profesjonalne cv nie jest kluczem do sukcesu, ale na pewno jednym z ważniejszych czynników. Dlatego trzeba poświęcić chwilę, aby stworzyć dobre CV. Co więcej należy pamiętać, aby przed wysłaniem CV w odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji, uprzednio je przejrzeć i zaktualizować.