Skip to content Skip to footer

Przykłady slangu komputerowego

Chociaż ze slangiem kojarzymy głównie młodzież, to nie do końca oddaje to rzeczywistość. Każda grupa społeczna, niezależnie od wieku, jak i wykształcenia tworzy swój własny żargon, który czasem znajduje szersze zastosowanie również w mowie potocznej.

Różnorodne żargony

Slang jest żywym przykładem ciągłej zmienności, jakiej doświadcza każdy język. Ta zmiana została znacznie przyśpieszona w wyniku popularyzacji internetu. Aktualnie na żargon stosowany w sieci mają wpływ tak różnorodne grupy, jak gracze, sprzedawcy, czy też informatycy i inne osoby, których praca jest powiązana z internetem. Wszystkie z tych grup są odpowiedzialne za tzw. slang komputerowy.

Znacząca większość słownictwa, które aktualnie wliczamy w slang komputerowy pochodzi z języka angielskiego. Dlatego też główny rdzeń spolszczonego określania slangowego wywodzi się z tegoż języka. Nowe słowa mogą powstawać na kilka sposobów między innymi poprzez tworzenie akronimów. Tak powstał skrót HD – high definition. Dużym problemem akronimów może być ich niejednoznaczność.

Różne znaczenia w różnych grupach

Poszczególne żargonowe określania mogą mieć różne znaczenia w różnych grupach społecznych i być zależne od kontekstu. W tym ostatnim przypadku można ponownie przywołać termin HD, który może oznaczać również hard disk. Jako przykład różnego znaczenia jednego wyrażenia w zależności od tego, jaka osoba go używa można użyć słowa blast slangowego określenia, które może odnosić się do kilku rzeczy.

Kiedy ktoś ma blast slang młodzieżowy utożsamia tę sytuację z chwilą czerpania dużej ilości radości. Źródło osiągniętego szczęścia nie jest zdefiniowane, aczkolwiek najczęściej odnosi się do substancji psychoaktywnych. Z kolei to samo określenie użyte przez informatyków, czy też inne osoby związane z pracą z i w internecie może być rozumiane poprzez umieszczenie na określonej stronie dużej ilości linków.

Innym ciekawym słowem są topy slangowe słowo, które tak samo, jak blast może mieć odmienne znaczenia w zależności od osoby, która je zastosowała oraz sytuacji. Analogicznie, kiedy ktoś sprawdza topy slang młodzieżowy wiąże to z sytuacją przeglądania listy najpopularniejszych piosenek, postów, filmików. Dla innych osób związanych z siecią poprzez topy można rozumieć najwyżej ulokowane strony w wyszukiwarce internetowej.