Skip to content Skip to footer

Ścieki należy oczyszczać

W Imperium Rzymskim dbano o czystość miasta poprzez sprytny system akweduktów odprowadzających nieczystości z terenów mieszkalnych po za obszary miasta. Tym też różnił się teren Rzymu, obszaru cywilizowanego, od regionów barbarzyńskich. Również i my powinniśmy pozostawać dalecy od barbarzyństwa – temu zaprzeczyć nie można. Z tego też powodu, aby nie gromadzić nieczystości i pomyji w terenach zabudowanych opracowano metody pozbywania się ich.

Służą temu nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków, znakomicie przywracające jakość wodzie. Dzięki temu nie powraca ona do kranów w stanie brudnym i niezdatnym do picia lub mycia się. Należy więc cieszyć się z tej technologii i wręcz ją promować, dbać o jej rozpopularyzowanie. Filtrowanie wody jest bardzo ważne żeby nie nastąpiło ogólne zanieczyszczenie przez które mogły by wymrzeć niektóre gatunki zwierząt. W dzisiejszych czasach filtry do wody są coraz tańsze i nie tylko oczyszczalnie mogą sobie na nie pozwolić. Firma ewoda.pl – filtry do wody warszawa produkuje filtry do montowania w gospodarstwie domowym. Na rynku jest coraz więcej tego typu firm które oferują zarówno filtry uzdatniające wodę w kranie jak i filtry oczyszczające ścieki.

W przypadku, gdyby oczyszczalnie masowo zepsuły się, stanowiłoby to nie lada problem dla okolicznej ludności, co bez wątpienia byłoby wyczuwalne, głównie w powietrzu. Nie trzeba bowiem przekonywać, że to ostatnie nasiąknęłoby skutkami takiej awarii w sposób bardzo dosłowny i wręcz dobitnie świadczący o istocie problemu.