Skip to content Skip to footer

Uprawnienia SEP 1kv – kto powinien je zdobyć?

Uprawnienia SEP to uogólnione określenie kompetencji grup zawodowych związanych z eksploatacją i nadzorem urządzeń oraz sieci elektrycznych, energetycznych i gazowniczych. Kurs uprawnienia SEP 1kv skierowany jest do przyszłych elektryków, G2 dla osób pracujących z urządzeniami cieplnymi, a G3 to uprawnienia niezbędne gazownikom.

Uprawnienia SEP 1kv – dla kogo?

SEP G1 wymaga się wobec elektryków – osób pracujących z urządzeniami energetycznymi zasilanymi energią elektryczną. Określenie „elektryk” jest nieco zawężone i kojarzone z oświetleniem, instalacjami w budynkach lub zewnętrznymi, pracą urządzeń włączanych do gniazdek elektrycznych. Tymczasem uprawnień G1 wymaga się także od fachowców serwisujących piecyki gazowe do podgrzewania wody, gazowe kominki elektryczne czy kotły grzewcze CO – wszystkie te urządzenia zasilane są prądem. Nawet kuchenki gazowe wyposażone są w zapalarki elektryczne. Posiadanie uprawnień SEP 1kv jest więc wymogiem koniecznym, aby móc obsługiwać wszystkie urządzenia i sieci energetyczne.

Uprawnienia G1 – rekrutacja i program kursu

Słuchaczem kursu G1 może zostać każdy, kto ma ukończone 18 lat oraz posiada wykształcenie co najmniej podstawowe. Nie jest wymagana praktyka w zawodzie ani wykształcenie kierunkowe, choć oczywiście wiedza i umiejętności praktyczne będą dużym ułatwieniem podczas egzaminu końcowego.Kursy na uprawnienia g1 trwają najczęściej jeden dzień. Podczas szkolenia przeważają wykłady z pokazami. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający wysokie kompetencje merytoryczne potwierdzone wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas pracy w branży energetycznej oraz kwalifikacje dydaktyczne. Obecnie firmy szkoleniowe stawiają na kursy online – bezpieczne ze względu na pandemię, wygodne, oszczędzające czas i pieniądze.

Zdobytą podczas szkolenia wiedzę z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, BHP i organizacji pracy należy wykorzystać podczas egzaminu państwowego organizowanego we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki. Komisję powołuje prezes URE. Celem egzaminu jest sprawdzenie, czy absolwenci szkolenia dysponują wystarczającą wiedzą niezbędną do wykonywania pracy technicznej w energetyce. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest świadectwem ważnym przez pięć lat. Po tym czasie konieczne jest odnowienie uprawnień podczas szkolenia SEP G1.

Dlaczego warto mieć uprawnienia G1?

Posiadając certyfikat SEP G1 można znaleźć atrakcyjną i dobrze płatną posadę w sektorze energetycznym. Uprawnienia SEP dają także możliwość pracy na własny rachunek. Aby być konkurencyjnym na rynku pracy uprawnienia SEP 1 kv warto rozszerzyć o kompetencje G2 (ciepłownicze) i G3 (gazowe). Dysponując kompletem certyfikatów SEP można pracować ze wszystkimi urządzeniami elektrycznymi, energetycznymi służącymi do ogrzewania oraz odbiornikami paliw gazowych.