Skip to content Skip to footer

Zakup widlaka to dopiero początek zabawy

Każdy roztropny człowiek, który posiada wózki widłowe śląskie musi być świadom, że zakup maszyny to tylko część pieniędzy, które włoży w inwestycję. Kolejnymi korkami, które należy poczynić zanim rozpoczniemy pracę z naszą nową zabawką będzie rejestracja, serwisowanie i dbanie o dokumentację techniczną pojazdu. To są najważniejsze formalności, które trzeba mieć na uwadze przed zakupem wózka widłowego.

Zakup czy wynajem?

Wózki widłowe serwis jest nierozłączną częścią pracy z nimi. Są to nie tylko regulacje, ale także nasza inicjatywa zadbania o sprzęt dostępny na zakładzie. Takie pojazdy lubią być napędzane silnikami spalinowymi, elektrycznymi, a niektóre nawet korzystają z gazu.

O ile wózki widłowe śląskie wykorzystuje się w głównej mierze przy rozładunkach towarów oraz w przypadku magazynowania cięższych surowców, to swoją popularność zyskały dzięki banalnej obsłudze oraz niezłej dostępności. Niestety, ale decydując się na wynajem wózków widłowych Katowice czy inna miejscowość, na której rynku działają tego typu firmy, zazwyczaj w dłuższej perspektywie czasu przepłacimy. Wynajem wózka widłowego opłaca nam się tylko gdy korzystamy z niego okazjonalnie. Wtedy ponoszenie kosztów konserwacji jest nie potrzebne, a wydatek także jest większy niż przy wynajmie. W innych przypadkach lepiej jest kupić wózek.

Kto musi zarejestrować widlaka?

Urząd Dozoru Technicznego wymaga, aby każdy pojazd transportu bliskiego, w tym widlak obył pod nadzorem. Z tego powodu każdy wózek powinien być rejestrowany. Użytkowanie niezarejestrowanego wózka widłowego jest niezgodne z prawem i karane. Wszystkie urządzenia podlegające pod nadzór UDT mogą być używane tylko na podstawie zezwolenia, które wydaje tenże urząd.

Niestety, ale każdorazowo musimy się prosić urzędnika po przez złożenie stosownego wniosku o zarejestrowanie urządzenia. Nie ważne czy kupujemy po raz pierwszy czy setny, każde urządzenie musi zostać zarejestrowane. Pismo składamy w najbliższym oddziale UDT. W takim wniosku należy zawrzeć nasze dane, parametry sprzętu, certyfikaty pochodzenia, dokumentacje techniczną, schematy układów itd. Złożenie takiego wniosku, to tylko początek. Dlatego też wynajem wózków widłowych Katowice oraz w innych miastach umożliwia nam ominięcie tych biurokratycznych komplikacji.

To nie koniec. Po złożeniu obowiązkowego wniosku, nasze wózki widłowe serwis czeka, co jest zrozumiałe, ale spisanie stosownej dokumentacji oraz odpowiedni przegląd być naszą inicjatywą i być całkowicie uniezależniony od procesów biurokratycznych.