Skip to content Skip to footer

Biura rachunkowe – pewne i bezpieczne rozliczenia podatkowe

Każdy przedsiębiorca, a także każda osoba pracująca jest zobowiązana do prowadzenia rozliczeń podatkowych, które składa się w miejscowych urzędach skarbowych. Aby te rozliczenia były zgodne z przepisami prawa podatkowego, warto powierzyć ich wykonanie specjalistycznym firmom, jakimi są biura rachunkowe Katowice.

Czym zajmują się biura rachunkowe?

Firmy o profilu księgowym, takie, jak biura rachunkowe katowice są najlepszymi miejscami, gdzie można rozliczyć wszystkie zobowiązania podatkowe oraz zusowskie, a także uzyskać porady i informacje o zawiłych przepisach związanych z prowadzeniem księgowości.

Biura zajmujące się usługami z zakresu rachunkowości dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kardą doradców podatkowych, którzy doskonale znają przepisy prawa podatkowego, a także wiedzą w jaki sposób je stosować, aby rozliczenia nie budziły żadnych zastrzeżeń.

Jakie czynności wchodzą w zakres usług świadczonych przez biura rachunkowe?

Biura rachunkowe katowice na zlecenie klientów mogą prowadzić wszelkie rozliczenia prowadzonej firmy. W zakres usług wchodzi sporządzanie dokumentacji przychodów, rozchodów oraz kosztów danego przedsiębiorstwa. Pracownicy biura rachunkowego prowadzą sprawy księgowe firm określonych jako osoba fizyczna, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego.

Prowadzenie bieżących rejestrów, księgowanie wszystkich operacji rachunkowych oraz sporządzanie okresowych rozliczeń i deklaracji wymaganych przez urzędy skarbowe to podstawowa działalność biur rachunkowych, ale oprócz tego rodzaju czynności, zakres usług jest znacznie szerszy.

Jakie rozliczenia są prowadzone przez biura rachunkowe na zlecenie klientów?

Do bardzo ważnej części działalności zewnętrznych służb księgowych należą wszelki rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych. Do takich czynności należy naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, emerytalnych, rentowych, wypadkowych oraz zdrowotnych.

Tego typu obowiązkowe deklaracje są sporządzane zarówno dla właścicieli firmy zlecającej, jak i dla pracowników. Na ich podstawie odprowadzane są składki do zus. Biuro rachunkowe może zajmować się sprawami kadrowo-płacowymi, sporządzać listy płac oraz naliczać podatki od wynagrodzeń.

Profesjonalnie prowadzona księgowość przez pracowników biura jest gwarantem prawidłowości i zgodności rozliczeń księgowych, a to daje przedsiębiorcom bezpieczeństwo oraz pewność w kontaktach z odpowiednimi organami państwowymi, a także pozwala na planowanie rozwoju firmy.