Skip to content Skip to footer

Być właścicielem zabytku – cała prawda

Dzisiaj w powszechnym przekonaniu łączy się posiadanie kamienic, dworków czy innych zabytków od razu z dużym problemem, kłótniami z konserwatorem zabytków itd. Jednak jest to tylko jedna strona medalu, w zasadzie wcale tak często nie spotykana. Jak zatem wygląda prawda o posiadaniu i remoncie zabytków.

Mój dom – zabytek

Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, czym w istocie jest zabytek. Otóż można tu po wielokroć przytaczać definicję, że zabytek to „nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Jednak w praktyce…

Liczy się w zasadzie nie to, ile budynek ma lat, czy ktoś tam znany mieszkał itd., tylko fakt, czy budynek jest wpisany w rejestr zabytków. Jeśli jest – raczej już tam pozostanie, ponieważ tylko duże uszkodzenie albo poważna dokumentacja naukowa, poświadczająca jego brak wartości, mogą spowodować wykreślenie z listy.

Remont zabytków – najpoważniejszy obowiązek

Warto przejść do następnego zagadnienia, jakim jest fakt obowiązku sprawowania właściciela nieruchomości opieki nad budynkiem. W praktyce oznacza to także zachowanie jego stanu oraz historycznych wartości. I tu rzeczywiście trzeba być świadomym faktu, że kupując zabytkową czarną kamienicę, żaden konserwator nie zgodzi się na przemalowanie jej, ponieważ czerń związana jest z jej historią.

Dlatego też trzeba od razu wybierając nieruchomość, patrzeć na to, czy jej wygląd nam się podoba. Warto także mieć na uwadze, że w zabytkach pewne współczesne rozwiązania, jak np. windy już są niemożliwe. Remont zabytków zatem nie jest tak straszna rzeczą – trzeba tylko pamiętać, że posiadanie zabytku jest też obowiązkiem.

Obowiązki właściciela zabytku

Remont zabytków to jednak nie jedyny obowiązek ich właścicieli. Warto także podkreślić, że muszą oni dbać tak korzystać z zabytku, aby nie zniszczyć jego wartości albo też powinni popularyzować wiedzę o nim.

Często jednak to sprowadza się do dość prostych rzeczy. Otóż jeśli konserwator chce wykonać remont zabytków polegający na zmianie elewacji albo gdy studenci historii sztuki szkicują nasz budynek – po prostu nie protestujemy. Warto zapoznać się przed kupnem z historią tego budynku – dzięki temu będziemy wiedzieli, czego się spodziewać.

Artykuł powstał we współpracy z PPKZ S.A.