Skip to content Skip to footer

Psychologia snu, czyli jak zrozumieć sny?

Sny fascynowały od wieków. Już staroegipskie senniki zajmowały się wyjaśnianiem ich znaczeń i ich związku z rzeczywistością. Przypisywano im niezwykłą, magiczną moc. Współczesna psychologia snu skupia się głównie na jego problemach i wykorzystuje analizy marzeń sennych w wielu technikach terapeutycznych.

Dlaczego sen jest tak ważny?

O tym, że sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, nie trzeba nikogo przekonywać. Statystyczny Kowalski przesypia ponad jedną trzecią swojego życia. Jeśli śpi dobrze i wstaje wypoczęty, to zmniejsza ryzyko zachorowań na wiele chorób, w tym także na te natury psychicznej. Sen przede wszystkim spełnia funkcję biologiczną. Pozwala także zachować równowagę psychiczną i emocjonalną. Psychologia snu podkreśla jego ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Jak pokazują badania, ponad 30% ludzi cierpi na zaburzenia snu. Stan ten wymaga podjęcia wielu kroków naprawczych, a czasem wdrożenia leczenia farmakologicznego. Nieleczony, może prowadzić do powstania wielu poważnych schorzeń, w tym także zaburzeń psychicznych, a zwłaszcza depresji.

Skąd te obrazy, czyli jak powstają sny?

Podczas snu mózg odbiera znikomą ilość bodźców zewnętrznych. Przetwarza więc informacje zebrana i nagromadzone w ciągu całego dnia. To właśnie na ich podstawie powstają marzenia senne. Według psychologii snu, mózg korzysta z wielu danych, a więc z naszych emocji, obrazów, przeżyć i doświadczeń. Na ich podstawie tworzy nową rzeczywistość. Jak pokazują badania, obszary mózgu odpowiedzialne za emocje i motywację są niezwykle aktywne podczas fazy REM. Struktury związane z logicznym myśleniem, kontrolą i pamięcią roboczą są całkowicie wyciszone.

Znaczenie snów i ich interpretacja

Wyjaśnianiem i interpretacją snów zajmował się Zygmunt Freud. Twierdził, że stanowią one lustrzane odbicie naszych ukrytych pragnień i niespełnionych żądz. Psychologia snu stała się jego prawdziwą obsesją, a sen źródłem wielkich fascynacji. Współczesne badania pokazują, że analiza treści marzeń sennych, może być ważnym narzędziem w procesie psychoterapii. Wiemy już, że sny powstają z naszych przeżyć i emocji. Ich analizowanie w gabinetach psychoterapeutycznych wydaje się więc oczywiste i uzasadnione. Próba analizy i zrozumienia marzeń sennych może pomóc nie tylko wyjaśnić nasze problemy emocjonalne. To także okazja do przeprowadzenia głębszej dyskusji i doskonałe narzędzie do rozwijania osobowości, i asertywności. Według psychologii snu, nie ma uniwersalnego narzędzia, które mogłoby zinterpretować wszystkie marzenia senne. W procesie analizy, bardzo ważne są osobiste skojarzenia pacjenta. Na ich podstawie można stworzyć pewien zarys problemów emocjonalnych i zachęcić do głębszej syntezy psychologicznej.