Skip to content Skip to footer

Co to jest faktura VAT marża?

Podmioty sprzedające używane towary bądź świadczące usługi turystyczne nie muszą wystawiać wyłącznie standardowych faktur VAT. Skorzystać mogą z rozwiązania, jakim jest faktura VAT marża. Polega ono na obliczeniu podstawy opodatkowania w nieco innych sposób. Mowa tu o tym, że w tym przypadku przedsiębiorca płaci podatek VAT od zarobku (marży), a nie od pełnej wartości faktury. Warto zatem wiedzieć, czym dokładnie jest faktura VAT marża.

Faktura marża – co trzeba wiedzieć, aby móc ją wystawić?

Standardowo podatek VAT naliczany jest od całej kwoty sprzedaży. W przypadku faktury VAT marża podatek naliczany jest wyłącznie od marży, czyli od zysku przedsiębiorcy. Jak można się zatem domyślić, rozwiązanie to pozwala na płacenie znacznie mniejszego podatku VAT.

Sama faktura VAT marża nie różni się znacznie od faktury standardowej. To, co jest tu istotne, to fakt, że na takiej fakturze musi znaleźć się określenie „Procedura marży – rodzaj wykonanej usługi sprzedaży”. Przykładowo takie określenie brzmieć może „Procedura marży – towary używane”. Takie określenie stosowane jest przez podmioty sprzedające towary używane. Może być to komis sprzedający używane auta.

Czym jest marża i jak wylicza się podatek VAT?

Ustawa o podatku od towarów i usług jasno określa, że marża to kwota stanowiąca różnicę między ceną dla nabywcy a ceną nabycia przez przedsiębiorcę towarów bądź usług. Innymi słowy, marżę określić można także jako prowizję pobieraną przez sprzedającego.

Samo wyliczenie podatku VAT od marży nie jest skomplikowane. W tym celu należy marżę brutto podzielić przez 1,23. W ten sposób otrzyma się wysokość marży netto. Ostatni krok to odjęcie marży netto od marży brutto. Wynik stanowi wysokość należnego podatku VAT.

Kto może wystawiać faktury VAT marża?

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje nie tylko na to, co powinna zawierać faktura VAT marża, ale także na to, kto taką fakturę może wystawić. Przechodząc do sedna, fakturę VAT marża wystawiać mogą podmioty dostarczające towary używane, świadczące usługi turystyczne, dostarczające przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz podmioty dostarczające dzieła sztuki.

Warto chwilę zatrzymać się przy podmiotach świadczących usługi turystyczne. Takie firmy mogą wystawiać fakturę VAT marża pod warunkiem, że mają siedzibę w Polsce, działają we własnym imieniu, nabywają usługi od innych podmiotów dla korzyści turysty oraz prowadzą ewidencję kwot wydatkowanych na nabycie usług.