Skip to content Skip to footer

Co warto wiedzieć na temat USG piersi?

O badaniu USG piersi Kraków bardzo dużo mówi się w kontekście zapobiegania chorobom nowotworowym. Tymczasem mało kto wspomina o tak prozaicznych kwestiach jak przebieg tychże badań. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

Jak przebiega badanie?

Badanie USG piersi Katowice jest całkowicie bezbolesne. Co najwyżej pacjentka może odczuwać pewien dyskomfort związany z oddziaływaniem głowicy ultrasonografu na pierś. Co ważne, trwa ono maksymalnie kilkanaście minut, aczkolwiek musi być ono poprzedzone określonymi procedurami. Zanim lekarz je przeprowadzi, należy pokryć skórę piersi specjalnym żelem, dzięki któremu przenikanie fal akustycznych będzie znacznie łatwiejsze. W trakcie badania lekarz może poprosić, by pacjentka na chwilę wstrzymała oddech. W ten sposób uzyskany wynik będzie jeszcze bardziej miarodajny.

Co potem?

Gdy już badanie zostanie zakończone, pacjentka otrzyma jego pełną dokumentację. Wynik wraz z opisem należy przedstawić lekarzowi prowadzącemu, który dokładnie oceni, czy wewnątrz piersi powstają jakiekolwiek zmiany. Jeśli badanie nie da całkowitej pewności co do braku wspomnianych zmian, konieczne będzie przeprowadzenie bardziej zaawansowanych analiz. Mowa tu oczywiście o biopsji, która – w przeciwieństwie do usg piersi Kraków – jest już całkowicie inwazyjnym rozwiązaniem, polegającym na pobraniu próbek bezpośrednio ze zmienionej tkanki. Dopiero na tej podstawie można mieć całkowitą pewność co do faktycznego stanu zdrowia kobiety.

Korzyści wynikające z badania USG piersi Częstochowa

Bezinwazyjny przebieg, to jedna z największych zalet badania USG piersi Katowice. Mimo, iż w trakcie jego wykonywania nie dochodzi do naruszenia integralności skóry, to jest ono bardzo wiarygodne! Ocenia się, że prawidłowe wykonanie badania, daje pewność co do wyniku na poziomie 80 – 90 procent. Oczywiście wspomniane nieścisłości zależą przede wszystkim od rozmiaru ewentualnych zmian. Jeśli ich średnica jest nieco większa, to prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki podczas badania jest zdecydowanie mniejsze.

Podsumowując, przebieg badania USG piersi Częstochowa nie wiąże się z żadnymi, negatywnymi reperkusjami. Niemniej warto wiedzieć nieco więcej na temat tej procedury, gdyż może mieć ona wpływ na ogólny komfort pacjentki.