Skip to content Skip to footer

Cyfryzacja – koniec technologii analogowych?

Transformacja cyfrowa w firmach przebiega na wielu poziomach. Dotyczy zarówno rozwoju innowacyjnych procesów i procedur cyfrowych, jak i innowacji w usługach cyfrowych oraz modeli biznesowych.

Czym jest transformacja cyfrowa i w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą kształtować cyfrowe zmiany? Co oznacza cyfrowa transformacja?

To proces ewolucyjny, który oznacza wejście gospodarki i społeczeństwa ukształtowanego poprzez technologie analogowe w epokę cyfryzacji.

Pierwszym etapem transformacji cyfrowej jest cyfryzacja istniejących procedur i procesów. W świecie analogowym były one organizowane głównie za pomocą zasad proceduralnych i formularzy. W transformacji cyfrowej te procesy i procedury są coraz częściej odwzorowywane za pomocą cyfrowych przepływów pracy. Jednak istniejące wcześniej analogowe procesy i procedury nie są stosowane w świecie cyfrowym dokładnie jeden do jednego. W transformacji cyfrowej bardzo ważne jest, aby przemyśleć procesy i procedury przy pomocy technologii cyfrowych, takich jak Internet rzeczy, blockchain oraz sztuczna inteligencja. W niektórych przypadkach należy wdrożyć zupełnie nowe procedury. Zazwyczaj jest to związane z całkowitą restrukturyzacją firm.Podczas transformacji cyfrowej zmieniają się obowiązki i role pracowników, a także pojawiają się zupełnie nowe obszary odpowiedzialności.

Cyfrowa transformacja relacji z klientami

Marketing i sprzedaż ulegają ciągłym zmianom, napędzanym zmieniającym się zachowaniem informacyjnym klientów. W ostatnich latach pojawił się marketing przychodzący i optymalizacja wyszukiwarek, które cały czas zyskują na znaczeniu.

Centralnym elementem marketingu i sprzedaży jest tzw. Customer journey — indywidualne doświadczenia klientów na drodze od poszukiwania informacji do zakupu oraz korzystania z produktów lub usług. Transformacja cyfrowa wymaga nowego rozwoju kompetencji.

Firmy korzystające z usług cyfrowych mają znaczną przewagę nad konkurencją. Ułatwiają swoim klientom kontakt z określonymi produktami i usługami, rozwiązują problemy, które pojawiają się w kontekście korzystania z określonego produktu lub oferty.

Rozwój cyfrowych modeli biznesowych

Transformacja cyfrowa zmienia również sposób, w jaki firmy tworzą wartość. Usługi cyfrowe, na których mogą zarabiać, są niezależnymi źródłami dochodu. Firmy mogą przeprowadzić cyfrową transformację jedną po drugiej lub na wszystkich poziomach w tym samym czasie. Najważniejsza jest strategia innowacji cyfrowych, poparta analizami trendów i zarządzaniem technologiami cyfrowymi.