Skip to content Skip to footer

Czym jest metodyka zarządzania projektami ITIL?

Aby usługi informatyczne świadczone przez firmę, organizację lub instytucję przebiegały zgodnie z nowoczesnymi światowymi standardami, potrzebne jest wykorzystanie specjalnego programu do zarządzania projektami informatycznymi, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie stuprocentowej efektywności pracy.

Co to jest ITIL?

W branży informatycznej coraz częściej można usłyszeć na temat systemu ITIL jako o podstawie funkcjonowania rozmaitych firm i instytucji. A cóż to właściwie jest? Jest to cały zbiór przydatnych i skutecznych technik regulujących zarządzanie projektami informatycznymi. Stosowanie przez daną firmę systemu ITIL daje możliwość znacznego podniesienia wydajności pracy. Odnosi się to do firm i instytucji, które w zakresie swojej działalności mają szeroko pojęte usługi IT, m.in.: programowanie, serwis komputerów, Web Design. Koncepcja ITIL jest dziś bardzo powszechnie wykorzystywana i to na najróżniejszych szczeblach, począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw, a skończywszy na organizacjach rządowych. Generalnie rzecz biorąc, metodyka ITIL jest po prostu zbiorem instrukcji i zasad, w oparciu o które mają działać firmy informatyczne oraz agencje pożytku publicznego. Model ten odniósł na całym świecie niebywały sukces. Z powodzeniem stosują go coraz liczniejsze przedsiębiorstwa i organy publiczne.
Bez problemu można też zapisać się na szkolenie z metodyki ITIL w certyfikowanych ośrodkach szkoleniowych. Zdobyty certyfikat potwierdzi zdobyte umiejętności dobrego menadżera.

Jak to działa?

ITIL opiera się na przeświadczeniu, że zadanie może być spełnione w stu procentach, jeżeli jest tworzone i wdrażane w życie według ściśle określonego projektu. Projekt zaś polega na zorganizowaniu opartego o kilka wytycznych planu działania, który ma prowadzić do osiągnięcia danego celu. Szczególną rolę w metodyce ITIL odgrywają takie czynniki, jak: zasadność danego projektu, ścisły plan działania, określenie konkretnych ról w teamie projektowym.

Jak wygląda proces zarządzania projektem?

Istotną rolę odgrywa tutaj przeanalizowanie możliwości, w oparciu o które usługa ma być stworzona i wprowadzona w życie. Kolejnymi, obok zbadania możliwości firmy co do danej planowanej usługi, istotnymi czynnikami w procesie zarządzania projektami ITIL są: monitorowanie przebiegu danego projektu, odpowiednie i rozważne zarządzanie projektem, posługiwanie się określoną strategią, nakierowywanie projektu na optymalny kierunek rozwoju, właściwe zamknięcie projektu, końcowa analiza. Jak widać, ma tu niebagatelne znaczenie nadzorowanie projektu na każdym etapie jego powstawania, realizacji i finalizacji.

itorg222

Korzyści wynikające z ITIL

Stosując metodykę ITIL firma lub organizacja może liczyć na szereg wymiernych korzyści, m.in.: obniżenie kosztów, podniesienie wydajności pracy, lepsza komunikacja pracowników, lepsza organizacja pracy, zwiększenie jakości usług, itp.