Skip to content Skip to footer

Dlaczego warto posiadać certyfikat ITIL

Na rynku można znaleźć całkiem sporo różnych szkoleń, skierowanych do osób będących kierownikami projektów. Jednak szkolenia ITIL różnią się od nich zarówno tematyką, jak i grupą docelową. ITIL szkolenia skierowane są do pracowników działów IT. W czasie szkolenia zakończonego egzaminem, którego zdanie potwierdza certyfikat ITIL, przybliżana jest wiedza z zakresu procesów informatycznych, cyklu życia usługi IT, podawane są także sposoby na identyfikację problemów, których usprawnienie przełoży się na konkretne korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa.

Dlaczego ITIL Foundation


Certyfikaty ITIL wydawane są po każdym zakończonym etapie szkolenia, przy czym cała ścieżka certyfikacyjna, którą rozpoczyna ITIL Foundation składa się z 3 różnych poziomów. Zakończenie każdego etapu zdaniem egzaminu przekłada się na uzyskanie odpowiedniej liczby punktów. Zwieńczeniem ścieżki jest uzyskanie certyfikatu ITIL Expert, który posiadają jedynie najbardziej doświadczeni kierownicy projektów informatycznych. W czasie szkolenia pracownicy działów IT przyswajają sobie zbiór określonych zasad i dobrych praktyk, które po wdrożeniu pozwalają na usprawnienie pracy działu IT. Wiedza jaką obejmuje szkolenie ITIL jest wiedzą koncentrującą się na zarządzaniu usługami oraz zapewnieniu ich jak najwyższego poziomu. Znaczenie drugorzędne dla ITIL ma zarządzanie infrastrukturą informatyczną. Całość podejścia do usług informatycznych opiera się na ujęciu procesowym i usługowym.

Czego uczą ITIL szkolenia


W wersji podstawowej szkolenie ITIL przybliża wyrażenia, związane z obsługą projektów i procesów informatycznych, co szczególnie duże znaczenie ma dla organizacji międzynarodowych i współpracujących z różnymi dostawcami. Dzięki poznaniu odpowiednich narzędzi pracownicy są w stanie ustalić swoją pozycję w realizacji procesu. W zarządzaniu projektami informatycznymi pomocna staje się także wiedza z zakresu określania poszczególnych etapów w cyklach życia usług informatycznych. Świadomość tych dwóch faktów pozwala z kolei na większą optymalizację kosztów, a jednocześnie przekłada się na szybsze diagnozowanie powtarzających się problemów informatycznych. Pracownicy działu IT uczą się także, jak efektywnie współpracować z tak zwanym biznesem.

Źródło artykułu: https://inprogress.pl/itil-reg-foundation.html.