Skip to content Skip to footer

Jakie są różnice pomiędzy techniką monopolarną a bipolarną w elektrochirurgii?

Zabiegi elektrochirurgiczne w których stosuje się elektrody jednorazowe cieszą się coraz większą popularnością. Decyduje o tym wszechstronność tych technik, które pozwalają na dobór idealnie dobranego narzędzie do indywidualnego przypadku danego pacjenta.

Diatermie chirurgiczne

Podstawowymi narzędziami używanymi w tej gałęzi medycyny są diatermie, czyli elementy wykorzystywane przez chirurga w trakcie zabiegu elektrochirurgicznego. Są nimi odpowiednie elektrody, które w kontakcie z tkanką biologiczną umożliwiają przepływ prądu elektrycznego. Ten z kolei ze względu na wysoką oporność tkanek ludzkiego ciała powoduje gwałtowny wzrost temperatury. Jest to bardzo istotny fakt, ponieważ tak zastosowane elektrody jednorazowe sprawiają, że wzrost temperatury następuje bezpośrednio w tkankach i nie pochodzi on z zewnętrznego źródła. To właśnie sprawia, że tego typu zabiegi są tak precyzyjne. Natomiast większa precyzja decyduje o tym, że finalny efekt estetyczny jest korzystniejszy, a okres gojenia się pooperacyjnej rany znacznie krótszy.

Elektroda bierna

Bardzo istotne w tego rodzaju zabiegach są elektrody bierne. Są one odpowiedzialne za „odbiór” prądu z ciała pacjenta, dlatego tak ważne jest, aby dobrze przylegały do ciała na jak największej powierzchni. Wielkość powierzchni styku jest kluczowym parametrem decydującym o różnym efekcie fizycznym w tkankach. Elektroda aktywna, o niewielkiej powierzchni styku pozwala na przepływ prądu elektrycznego o dużej gęstości co finalnie daje, pożądany z punktu widzenia chirurga, ogromny wzrost temperatury w operowanym obszarze ciała. Elektroda bierna, dzięki dużej powierzchni styku odbiera energię elektryczną bez ryzyka powstania oparzenia na ciele pacjenta.

Technika monopolarna i bipolarna

Rozróżnia się dwie podstawowe techniki. Technika monopolarna wymaga użycia elektrody biernej. W tej sytuacji elektrody aktywne określa się również mianem elektrod monopolarnych i są one narzędziami służącymi do cięcia czy też koagulacji tkanek. Natomiast w technice bipolarnej używa się narzędzi w formie szczypiec, gdzie jedna część tego narzędzia pełni rolę elektrody aktywnej a druga biernej. Ta technika jest stosowana w przypadku pacjentów co do których istnieje podejrzenie, że przepływ prądu elektrycznego przez ciało mógłby być niebezpieczny. Jednakże to technika monopolarna daje większe możliwości i jest chętniej stosowana przez chirurgów.