Skip to content Skip to footer

Finansowy krach, czyli upadłość konsumencka osób fizycznych w 2021 r.

Upadłość konsumencka osób fizycznych w 2020 r. to ponad 13 tysięcy osób fizycznych z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami. Jest to dobry sposób na oddłużenie, jednak należy pamiętać o kilku kwestiach, które omówimy.

Dla kogo przeznaczony jest wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej?

Jak sama nazwa wskazuje – do osoby fizycznej będącej konsumentem; jednakże zmiana prawna z marca 2020 r. obejmuje zakresem podmiotowym wniosku także osobę będącą przedsiębiorcą jednoosobowym. Należy pamiętać, że wniosek może złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej wynosi 30 zł. Inne koszty to pomoc prawnika lub kancelarii prawnej. Jeżeli chcesz sprawdzić aktualne koszty, zajrzyj na upadłość konsumencka warszawa.

Jakie są główne zalety złożenia wniosku o upadłość konsumencką osoby fizycznej?

Zaletą samą w sobie jest oddłużenie osoby fizycznej, które może także polegać na umorzeniu długów, jeżeli sąd uzna, że dłużnik nie ma wystarczających środków na pokrycie zobowiązań finansowych. Przepisy, które weszły w życie 24 marca 2020 r. wprowadziły możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką przez osoby fizyczne, które zaciągnęły długi z naruszeniem rażącego niedbalstwa lub umyślnie; jednak w ich przypadku postępowanie może się wydłużyć do 7 lat.

Jakie są wady złożenia wniosku o upadłość konsumencką osoby fizycznej?

Upadłość konsumencka osób fizycznych to możliwość zlicytowania posiadanych nieruchomości (w tym mieszkania, czy domu), oraz pojazdów mechanicznych. Sąd jednak może udostępnić nam środki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w wysokości średniej miesięcznej cenie wynajmu lokalu mieszkalnego w danej miejscowości, na okres do 24 miesięcy. Syndyk może nam także zająć wynagrodzenie za pracę i środki zgromadzone na koncie bankowym, ale tylko do określonej wysokości.

Jakie zmiany w upadłości konsumenckiej osób fizycznych wprowadza 2021 rok?

Upadłość konsumencka osób fizycznych od 1 lipca 2021 r. może odbyć się także on-line, za pomocą systemu teleinformatycznego. System ma nazywać się Krajowym Rejestrem Zadłużonych, i wzorowany jest na systemie angielskim. Więcej informacji: upadłość konsumencka Warszawa.