Skip to content Skip to footer

Gdzie stosuje się lampy awaryjne?

Światło elektryczne to coś, bez czego w czasach obecnych trudno się obejść. Dlatego w momencie, gdy następuje lokalna czy globalna awaria, wyłączenie światła z powodu napraw serwisowych lub chwilowy zanik dopływu prądu spowodowany przeciążeniem sieci, włączają się lampy awaryjne i ewakuacyjne, wskazujące bezpieczną drogę do opuszczenia budynku.

Lampy awaryjne, podobnie jak tradycyjne oświetlenie, zasilane są prądem elektrycznym. Jednak ze względu na konieczność stałego oświetlenia drogi ewakuacyjnej, jeżeli prowadzi ona przez pomieszczenia bez dostępu do światła dziennego, muszą być podłączone do niezależnego źródła oświetlenia, które bezpośrednio je zasila.

Przydatne lampy awaryjne

Lampy awaryjne montowane są we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, do których można zaliczyć:
– sale kinowe i teatralne, a także sale widowiskowe, zdolne pomieścić 200 osób,
– garaże lub inne pomieszczenia, w których jedynym źródłem światła jest oświetlenie podstawowe,
– hale sportowe, sale konferencyjne, audytoria, lokale rozrywkowe i inne,
– dyspozytornie i pomieszczenia techniczne,
– szkoły, ośrodki zdrowia oraz biblioteki i czytelnie, a także wiele innych instytucji.

Zasada działania lamp awaryjnych

Podstawową rolą lamp awaryjnych jest nie tylko oświetlenie pomieszczenia, w którym obecnie się znajdujemy, ale także wskazanie najkrótszej drogi ucieczki z pomieszczenia, przykładowo objętego pożarem, zadymieniem, zapyleniem czy innym działaniem, wpływającym na zdrowie i życie przebywających tam osób. Dzięki podłączeniu ich od odrębnego zasilania, lampy awaryjne świecą na tyle jasno, że bez trudu można znaleźć wyznaczoną drogę ewakuacyjną.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury lampy awaryjne umieszcza się około dwóch metrów od podłogi, najczęściej na ścianie. Oprawy lamp awaryjnych często są zaopatrzone w piktogramy, ułatwiające rozpoznanie drogi ewakuacyjnej. Są to najczęściej zielone grafiki umieszczone na oprawach lamp, wskazujące drogę ucieczki przed zagrożeniem zewnętrznym.