Skip to content Skip to footer

Jak przebiega inwentaryzacja środków trwałych?

Każdy przedsiębiorca, który chce przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych musi się do tego bardzo dobrze przygotować. Dobrze przeprowadzony remanent i to w odpowiednim czasie, pomoże ustalić stan firmy oraz uniknąć konsekwencji karno – skarbowych. Rzetelny spis pomoże także na wprowadzenia potrzebnych działań naprawczych w przedsiębiorstwie.

Czym jest inwentaryzacja środków trwałych?

Inwentaryzacja środków trwałych danej firmy to nic innego jak bardzo dokładny spis wszystkich trwałych składników firmy, wchodzących w jej skład majątkowy. W tym wypadku zaliczyć trzeba do takiego spisu wszystkie maszyny, urządzenia, pojazdy czy też nieruchomości, które są własnością danego przedsiębiorstwa.

Rokrocznie należy sprawdzić stan posiadania firmy, spisać i wysłać raport do Urzędu Skarbowego. W oparciu o tego typu informacje, urząd wylicza podatki, które następnie trzeba zapłacić. Środki trwałe niejednokrotnie mogą przyczynić się do zmniejszenia ich wartości.

Pełny raport swojej firmy

Dzięki inwentaryzacji środków trwałych nie tylko zmniejszają się podatki, ale także dany przedsiębiorca otrzymuje do wglądu pełny raport stanu swojej firmy. Wzory dokumentów, które służą do wykonania takich inwentaryzacji nie są skomplikowane. Dlatego też wszystko jest w nich od razu widoczne i czytelne.

Takie informacje są bardzo ważne i istotne w przypadku restrukturyzacji firmy, sprzedaży czy też sprawdzeniu miejsc newralgicznych, przez które przedsiębiorstwo podupada.

Kto przeprowadza inwentaryzację?

Obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych są obarczone firmy, które z fiskusem rozliczają się za pomocą ksiąg przychodów i rozchodów. Jest to obowiązek, który ciąży na wszelkiego rodzaju spółkach i osobach fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

W interesie każdego przedsiębiorcy leży przeprowadzenie rzetelnego spisu. W innym przypadku naraża on siebie na odpowiedzialność karną, która może skutkować bardzo wysokimi kwotami kary oraz złym naliczeniem podatku, który trzeba będzie zapłacić.