Skip to content Skip to footer

Jak wywalczyć wysokie alimenty?

Obowiązek alimentacyjny dotyczy każdego rodzica. Często jednak bywa tak, że były partner uchyla się od płacenia na dziecko. Ponadto stara się on wywalczyć w sądzie możliwie najniższe alimenty. W takiej sytuacji dobrze jest skorzystać z pomocy wykwalifikowanego adwokata Katowice, który pomoże nam w walce o satysfakcjonującą kwotę świadczenia alimentacyjnego.

Realne potrzeby dziecka

Strona reprezentująca interesy małoletniego dziecka powinna udowodnić jego rzeczywiste potrzeby. Przydadzą nam się wszelkie faktury, rachunki i inne dokumenty. Mowa tutaj nie tylko o podstawowych artykułach, ale również np. korepetycjach, czy też rozrywkach. Oczywistym jest, że im starsze dziecko, tym większa kwota potrzebna jest na jego utrzymanie. W dowolnym momencie można więc starać się o podwyższenie kwoty alimentów.

Dobry adwokat Katowice pomoże nam w załatwieniu spraw formalnych. Z pewnością udzieli nam niezbędnych rad związanych z gromadzeniem materiałów dowodowych. Warto wiedzieć, że potrzeby dziecka to nie tylko minimum, które pozwala na codzienne funkcjonowanie. Każdy przypadek rozpatrywany jest w sposób indywidualny.

Standard życia rodziców

Dziecko ma prawo żyć na takim poziomie, jak jego rodzice. Z tego względu alimenty zwykle zasądzane są na podstawie zarobków danej osoby. Oczywiście nie dzieje się tak w każdym przypadku. Częstym problemem jest zatajanie dochodów. Bywa tak, że osoba zobowiązana do płacenia świadczeń alimentacyjnych umyślnie zwalnia się z pracy. Nawet, jeśli wiemy, że były partner pracuje „na czarno”, to ciężko będzie nam to udowodnić.

Plusem jest fakt, że sąd ocenia nie tylko zarobki, ale również możliwości zarobkowe danej osoby np. z uwagi na kwalifikacje, czy też wykształcenie. Brak pracy nie jest tutaj wystarczającym argumentem, aby przyznać najniższą kwotę alimentów. Właśnie dlatego coraz ciężej jest manipulować wyrokiem sądu.

Osobisty wkład w wychowanie dziecka

Dobrze jest mieć świadomość, że alimenty to nie tylko pieniądze. Jeśli dana osoba nie angażuje się w życie dziecka, to zasądzona kwota może być wysoka. Często jednak bywa tak, że obowiązki związane z wychowaniem są dzielone sprawiedliwie. W takich sytuacjach świadczenie alimentacyjne może być niższe.

Podczas walki o wysokie alimenty warto mieć wsparcie adwokata Katowice. Istnieją przypadki, gdy jeden z rodziców jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Zwykle bywa tak w sytuacji, gdy tylko jedna ze stron sprawuje opiekę nad małoletnim i z różnych powodów nie może podjąć pracy zarobkowej. Oczywiście muszą być to racjonalne powody.