Skip to content Skip to footer

Jakie usługi prawne przysługują pracodawcom i pracownikom?

Prawo pracy to ogólny zbiór przepisów i zasad, regulujących relacje między pracodawcami oraz pracownikami. Obejmuje większość aspektów związanych z nawiązywaniem umowy o pracę. Z usług kancelarii oferujących porady prawne w tym zakresie korzystać mogą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Dla pracowników i pracodawców

Pracownicy mogą czasem potrzebować pomocy prawnika zajmującego się prawem pracy. Są dzięki temu w stanie zrozumieć, jakie posiadają prawa oraz ocenić, czy ich pracodawca narusza w jakiś sposób przepisy. Osoby zatrudnione mogą też zwrócić się do prawnika zajmującego się zatrudnieniem, aby zyskać pomoc w egzekwowaniu prawa pracy, jeśli pracodawca nie zastosował się do niego.

Wsparcie kancelarii adwokackiej pomaga także pracodawcom. Mogą oni oszczędzić czas i pieniądze, a także sprawiedliwiej traktować swoich pracowników w świetle prawa. Pracodawcy polegają na prawnikach zajmujących się prawem pracy także po to, aby legalnie formować i rozwiązywać stosunki pracy. Profesjonalne usługi w tym zakresie oferuje kancelaria prawna w Katowicach .

Usługi w zakresie prawa pracy

Pracownicy polegają na prawnikach także wówczas, gdy pracodawcy nie przestrzegają w jakiś sposób przepisów prawa pracy. Na przykład, gdy pracownik zechce egzekwować od szefa wynagrodzenie za nadgodziny lub oskarżyć pracodawcę o dyskryminację ze względu na wiek, powinien zwrócić się do prawnika zajmującego się prawem pracy. Związki zawodowe często korzystają z usług kancelarii w negocjacjach dotyczących pozwów zbiorowych.

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą polegać na prawniku zajmującym się zatrudnieniem, aby przygotować i wynegocjować umowę o pracę. Każda ze stron może mieć własnego pełnomocnika do reprezentowania swojej strony oraz negocjowania w ich interesie. Prawnicy zajmujący się zatrudnieniem mogą również pracować jako prawnicy kontraktowi w zakresie, w którym pomagają pracodawcom i pracownikom negocjować umowy.

Porady prawne w zakresie prawa pracy

Adwokaci ds. zatrudnienia pracują również dla rządu. Mogą pracować dla jednej z agencji rządowych, która opracowuje i rekomenduje prawa pracownicze urzędnikom. Kancelaria prawna w Katowicach jest w stanie zaoferować profesjonalne doradztwo w każdej sprawie z zakresu prawa pracy.

Ze względu na wiele przepisów dotyczących prawa pracy, większość prawników specjalizujących się w tej dziedzinie stanowi znaczną część ich praktyki lub jedynego jej obszaru. Prawnicy zajmujący się prawem pracy pracują jako doradcy wewnętrzni, w prywatnych kancelariach prawnych oraz dla rządu.