Skip to content Skip to footer

Kontrola energetyczna przedsiębiorstw

Od roku 2016 weszła w życie ustawa, które zobligowała pewną grupę przedsiębiorców do audyty efektywności energetycznej. Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstw musiał być przeprowadzony po raz pierwszy w rok od wejścia w życie ustawy. Po raz kolejny musi być wykonany co cztery lata.

Kogo obowiązują audyty efektywności energetycznej?

Wszystkie przedsiębiorstwa, które zatrudniały w roku średnio dwustu pięćdziesięciu pracowników lub posiadały obroty za usługi sprzedażowe lub produktowe w wysokości pięćdziesięciu milionów euro, muszą wykonać audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Jest to kontrola całych budynków, ich instalacji technologicznych, sieci przesyłowych, czy też źródeł ciepła. Każdy element energetyczny musi zostać skontrolowany, poddany analizie i zaraportowany, aby można było wdrożyć program mający na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa w jak najkrótszym czasie.

Jak wyglądają audyty efektywności energetycznej?

Każde przedsiębiorstwo, które ma obowiązek audytu energetycznego, musi samodzielnie zorganizować cały jego proces. Sama realizacja początkowych pomiarów, a później ich analiza i stworzenie odpowiednich raportów może zająć od kilku dni do nawet kilkunastu tygodni – wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa i poziomu rozwinięcia jego infrastruktury energetycznej. Audyt efektywności energetycznej rozpoczyna się od inwentaryzacji urządzeń i procesów firmowych. Po tym etapie należy opracować program, który umożliwi polepszenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Następnie wykonuje się pomiary budynkowe, które są poddawane analizie, opracowaniu oraz są umieszczane w obowiązkowych raportach.

Kara za brak audytu energetycznego

Jeżeli właściciele przedsiębiorstwa nie przeprowadzą obowiązkowego audytu energetycznego, otrzymają karę w wysokości do pięciu procent ich zeszłorocznego przychodu. Brak wiedzy i świadomości na temat nałożonego obowiązku z niego nie zwalnia. Przedsiębiorca, który zorientował się o swoim niedociągnięciu musi niezwłocznie podjąć się organizacji audytu i musi to zgłosić do odpowiedniego miejsca. Kara za brak działania zgodnie z ustawą nie zostanie zdjęcia, ale mogą zostać wzięte pod uwagę okoliczności łagodzące, które znacznie ją zmniejszą. Warto być na bieżąco, aby nie generować zupełnie niepotrzebnych przedsiębiorstwu strat.