Skip to content Skip to footer

Na czym polega zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Postępowanie upadłościowe ma pomóc firmie, która znajduje się na skraju bankructwa, w łatwiejszej spłacie zobowiązań wobec wierzycieli. Ci, aby odzyskać swoje należności, muszą pamiętać o przygotowaniu wniosku ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Jak go wypisać i komu przekazać?

Na czym polega upadłość firmy?

Upadłość, określana także jako plajta albo bankructwo, jest sytuacją, w której przedsiębiorstwo zamyka się ze względu na swoją niewypłacalność.

Gdy pojawiają się problemy z płynnością finansową, w takim przypadku właściciel lub właściciele biznesu mogą skorzystać z procedury postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego.

Jak firma może ogłosić upadłość zgodnie z przepisami?

Postępowanie upadłościowe pozwala firmie na łatwiejsze spłacenie zobowiązań, jakie powstały na skutek jej gorszej kondycji finansowej. W rezultacie może ona także uniknąć ciągnących się miesiącami, a nawet latami procesów sądowych oraz dodatkowych kosztów.

Aby zgłosić upadłość firmy, konieczne jest spełnienie kilku warunków, do których zaliczają się głównie niewypłacalność firmy oraz posiadanie przynajmniej dwóch wierzycieli. Dodatkowo przedsiębiorca musi przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości i przekazać go do sądu.

Jak wygląda zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Wierzyciele upadającej firmy mogą otrzymać zwrot swoich pieniędzy. W tym celu niezbędne będzie Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Jest to procedura, która pozwala na wejście w skład podmiotów uprawnionych do otrzymania środków z masy upadłości firmy. Dodatkowo umożliwia ona głosowanie nad układem.

Zasadniczo zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym nie jest niezbędne, ponieważ prawo do ubiegania się o oddanie długu nadal będzie obowiązywało, jednak skorzystanie ze zgłoszenia znacznie usprawnia cały proces.

Do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym konieczne jest przygotowanie odpowiedniego wniosku oraz przekazanie go do syndyka masy upadłościowej firmy.