Skip to content Skip to footer

O jakie dokumenty poprosi notariusz, gdy zdecydujemy się na sprzedaż mieszkania?

Usługi świadczone przez kancelarie notarialne bywają zróżnicowane. Często są przy tym skierowane nie tylko do osób fizycznych, ale również do firm. Notariusz przeważnie kojarzony jest jednak z tą osobą, którą należy odwiedzić sprzedając nieruchomość. Nic więc dziwnego, że często pojawia się pytanie o to, jakie dokumenty okażą się niezbędne przy przygotowywaniu aktu notarialnego.

Sprzedaż mieszkania – ważne dokumenty

Sprzedaż mieszkania wymaga wcześniejszego zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Wskazane jest przy tym zapoznanie się z nią z wyprzedzeniem, bo w innym wypadku nie będzie mowy o legalizacji transakcji. Na pierwszy plan wysuwa się tu akt notarialny, który potwierdza, że nieruchomość jest naszą własnością i umożliwia określenie, w jaki sposób staliśmy się jej właścicielami. Nie jest to jednak jedyny dokument, który należy zabrać ze sobą.

Wcale nie mniej istotny jest aktualny odpis pochodzący z księgi wieczystej, a także zaświadczenie o tym, kto jest zameldowany w lokalu. Notariusz może też poprosić o dokumenty potwierdzające brak zadłużenia. Przeważnie wystawia go spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa potwierdzająca w ten sposób, że właściciel lokalu nie zalega z zapłatą za czynsz. Podobne zaświadczenia należy uzyskać w firmach, z którymi reguluje się inne opłaty eksploatacyjne.

Jakie dokumenty będą potrzebne przy akcie notarialnym?

Umowa sprzedaży mieszkania przyjmuje postać aktu notarialnego. Ten jest przygotowywany właśnie w oparciu o dostarczone wcześniej dokumenty odnoszące się do sprzedaży mieszkania. Notariusz jest odpowiedzialny nie tylko za zapoznanie się z każdym z nich, ale również za weryfikację ich prawdziwości.

Kompletując dokumenty nie wolno zapominać także o tych, które potwierdzają naszą tożsamość. Gdy więc jesteśmy osobami fizycznymi, musimy poinformować urzędnika nie tylko o naszych danych osobowych, ale również o imionach rodziców, numerze i dacie ważności dowodu osobistego lub paszportu, a także o numerze ewidencyjnym PESEL. Dokument nie będzie ważny, jeśli nie poinformujemy o naszym stanie cywilnym i adresie zamieszkania. Małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozdzielność majątkową, muszą przedstawić stosowny wypis aktu notarialnego.

Stopka