Skip to content Skip to footer

Ogłoszenia łowieckie w sieci

Ogłoszenia łowieckie można znaleźć lub zamieścić w sieci. Istnieją portale łowieckie, które dają możliwość umieszczenia różnorodnych treści, w tym także myśliwskie ogłoszenia. Jak je umieszczać i jakie zasady dotyczą portali łowieckich?

Portal łowiecki – jakie ogłoszenia można na nim zamieścić?

Portal łowiecki pozwala na zamieszczenie ogłoszeń typu sprzedam, kupię, zamienię, wynajmę itp. Tego typu myśliwskie ogłoszenia publikuje się bezpłatnie, w sytuacji kiedy dotyczą rzeczy pojedynczych i nie dotyczą sprzedaży w znacznie większym zakresie. Ogłoszenia łowieckie dotyczą na ogół niewielkiej ilości przedmiotów sprzedaży. Kiedy jednak chcemy sprzedać np. cały miot szczeniaków lub zbioru poroży – wówczas mamy do czynienia z ogłoszeniem typu komercyjnego i konieczne jest poniesienie opłat. Co istotne, wszelkie ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z literą prawa, np. nie jest dozwolona sprzedaż szczeniaków z hodowli od psów, która nie jest zarejestrowana w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność polegająca i związana m.in. z hodowlą psów rasowych.

Myśliwskie ogłoszenia – jakie warunki należy przestrzegać kiedy się je zamieszcza?

W wielu serwisach nie można mieć np. więcej niż 2 ogłoszenia bezpłatne w określonym okresie, np. 4 tygodni. Ogłoszenie musi również tematycznie nawiązywać do portalu łowieckiego i nie odnosić się do transakcji, które są związane z działalnością zarobkową. W sytuacji ogłoszeń, które składane są jako bezpłatne, nie spełniające warunków, ale będące z kolei ogłoszeniami o charakterze komercyjnym – są blokowane do czasu uiszczenia opłaty.Kiedy użytkownicy decydują się na kilka prób umieszczenia ogłoszeń nie spełniających warunków mimo zablokowania, będą zawieszani i tracą dostęp do wszelkich funkcji jakie dają portale łowieckie. Zawieszani są również ci użytkownicy, którzy zamieszczają ogłoszenia zabronione w łowiectwie, tj. związane z takimi przedmiotami jak:wnyki, pułapki, noktowizory, celowniki laserowe, itp.

Portale łowieckie posiadają ponadto własne zasady co do treści, ilości i zakresu tematycznego publikowanych ogłoszeń. Warto zapoznać się z nimi odpowiednio wcześnie, sprawdzając także regulamin takich miejsc, by nie spotkać się z nagłym odrzuceniem naszego ogłoszenia z niewiadomego powodu. Jeśli jesteśmy stałymi użytkownikami to okażą się one pomocne na co dzień.