Skip to content Skip to footer

Oświetlenie awaryjne jest normą i obowiązkiem

Trudno jest w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez oświetlenia. Jest ono ciągle obecne w naszym życiu i spełnia bardzo dużą rolę. Jego najważniejszym zadaniem jest rozjaśnienie ciemności. Istotne jest zarówno we wnętrzu budynku, jak i na zewnątrz. Czasami spełnia role nie tylko funkcjonalne, ale i także dekoracyjne. Bardzo istotne i ważne jest oświetlenie awaryjne.

Gdzie ma zastosowanie oświetlenie awaryjne?

Tego typu oświetlenie powinno znaleźć się w każdym budynku, gdzie nagła utrata prądu może spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia przebywających tam ludzi. Poza tym również tam, gdzie nagła ciemność może spowodować zagrożenie dla środowiska oraz może spowodować znaczne straty materialne. Wszelkie podstawy i normy takiego oświetlenia zostały opisane w konkretnych ustawach dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Zgodnie z wszelkimi zarządzeniami, takie oświetlenie powinno zostać zainstalowane w salach kinowych czy teatralnych, konferencyjnych, sportowych, lokalach gastronomicznych, hotelach, szpitalach, salach muzealnych, lokalach rozrywkowych, w garażach o bardzo dużej powierzchni.

Oświetlenie ewakuacyjne

Wraz z oświetleniem awaryjnym zainstalowane musi być także oświetlenie ewakuacyjne. Przy pomocy konkretnych znaków ewakuacyjnych oznakowana jest cała droga ewakuacyjna oraz wszelkiego rodzaju miejsca niebezpieczne.

Nagła ciemność może spowodować wybuch paniki, a ta z kolei może zagrozić życiu i zdrowiu osób, które muszą być ewakuowane. Dlatego włączające się od razu oświetlenie awaryjne i oświetlenie ewakuacyjne pomagają powstrzymać panikę i bezpiecznie wyprowadzić ludzi z danego budynku.

Jakie jest oświetlenie awaryjne?

Tego rodzaju oświetlenie jest przede wszystkim niezależne od głównego zasilania. Musi ono załączyć się w kilka sekund po odłączeniu prądu właściwego. Awaryjne oświetlenie dzielimy na zapasowe i ewakuacyjne.

Z oświetleniem awaryjnym nie ma żartów, nie ma bowiem innego oświetlenia po oświetleniu awaryjnym. Dlatego też system ten jest bardzo często konserwowany i natychmiast naprawiane są wszelkiego rodzaju jego usterki.