Skip to content Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Budując dom na terenie nieskanalizowanym należy samodzielnie wdrożyć system oczyszczania ścieków. Najpopularniejsza już od wielu lat wydaje się być oczywiście tradycyjna domowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym. Jednakże decydując się na budowę oczyszczalni musimy wziąć pod uwagę panujące warunki wodno-gruntowe oraz wielkość działki.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – wybór

Najpierw należy określić nasze oczekiwania związane z funkcjonowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków. Przede wszystkim należy zastanowić się nad preferowaną wielkością oraz kosztami jakie jesteśmy w stanie ponieść w obecnej sytuacji. Wedle informacji pozyskanych od producenta oczyszczalni ścieków, obecnie mamy do czynienia ze zużywaniem 150 litrów wody na dobę i to na jednego mieszkańca. Wybierając osadnik gnilny musimy przyjąć, że ścieki muszą w nim przebywać około trzech dni, żeby zostały oczyszczone. Wówczas pojemność zbiornika dla gospodarstwa domowego złożonego z 4 osób wynosi w przybliżeniu 1800 litrów pojemności, czyli 1,8 m3. Oczyszczalnie przydomowe to inwestycja na lata.

Oczyszczalnie przydomowe – formalności

Przepisy prawne jasno wskazują, iż jeśli dobowa przepustowość oczyszczalni ścieków nie przekracza 7,5 m3/d, nie musimy występować o specjalne pozwolenie na budowę. Istnieje taki zapis w Prawie budowlanym, a mianowicie mowa tu o artykule 29. Co więcej nie musimy także starać się o pozwolenie wodno-prawne w przypadku kiedy to oczyszczalnia nie odprowadza nawet 5 m3/d. Pamiętajmy jednak, aby wysłać do odpowiedniego urzędu gminy zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni. Zgłoszenie powinno zostać złożone we właściwym dla danego terenu Wydziale Ochrony Środowiska, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni. Treść zgłoszenia wygląda następująco: certyfikat spełnienia wszelkich norm przez oczyszczalnię, mapa terenu z wyraźnie zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni oraz wniosek. W ciągu tychże 30 dni Wydział Ochrony Środowiska może zgłosić swoje ewentualne zastrzeżenia co do budowy domowej oczyszczalni ścieków.

Domowa oczyszczalnia ścieków

W tym samym terenie należy udać się do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego i tam też wysłać zgłoszenie o chęci budowy oczyszczalni. W tym przypadku jesteśmy zobligowani do dostarczenia także oświadczenia o własności działki oraz dokumentacji technicznej (otrzymamy ją od producenta oczyszczalni). Pamiętajmy, iż niezbędny może okazać się operat wodno-prawny, kiedy to zrzut oczyszczonych ścieków miałby następować poza należącą do nas działką (przykładowo do rzeki lub innego cieku wodnego). Przydomowe oczyszczalnie ścieków sprawdzają się świetnie w każdych warunkach.

Źródło tekstu: https://oczyszczalnie-metalbud.pl/przepompownie/