Skip to content Skip to footer

Sterowniki PLC i ich algorytm działania

Znane już od lat 60 sterowniki PLC to tak naprawdę układy mikroprocesorowe, które – po odpowiednim zaprogramowaniu – będą realizować określone funkcje zależnościowe. Każdy z tych sterowników działa na podstawie określonego, uogólnionego algorytmu pracy. Można je podzielić na kilka różnych etapów.

Inicjalizacja i odczyt sygnałów zewnętrznych

Przed rozpoczęciem pracy, sterownik PLC musi dokonać odpowiedniej inicjalizacji. Proces ten rozpoczyna pracę całego układu i jest najczęściej wywołany poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku włączającego. Po wykonaniu pełnego procesu inicjalizacji system operacyjny sterownika zostaje załadowany, dzięki czemu urządzenie to może odbierać sygnały zewnętrzne.

Odbiór sygnałów zewnętrznych to kolejny etap pracy sterownika PLC. Na ich podstawie – jeśli sygnał ma prawidłową wartość i przebieg – czujnik logiczny dokonuje odpowiednich analiz i w razie potrzeby, przechodzi do kolejnego etapu swej w pełni zautomatyzowanej pracy. Mowa tu oczywiście o wykonaniu określonego programu.

Wykonanie programu i obsługa procesu komunikacji

Kolejnym etapem pracy sterownika będzie wykonanie odpowiedniego programu. Składa się on z poszczególnych czynności, które muszą zrealizować odpowiednie zależności. Jeśli program jest napisany w sposób poprawny i niezbędny, nie istnieje ryzyko powstania błędów (np. nieoczekiwanego zapętlenia).

W trakcie wykonywania określonego programu może się okazać, że realizujące go sterowniki PLC muszą dokonać aktualizacji, bądź też muszą dostosować się do standardów w ramach odrębnej sieci. Dzięki temu proces komunikacji przebiega w pełni bezbłędnie i niezawodnie.

Autodiagnostyka

Na koniec, sterowniki PLC realizują wszystkie zadania związane z autodiagnostyką całego systemu. W trakcie wykonywania pierwszej pętli programu dokonują one analizy stanu technicznego urządzeń, poziomu naładowania baterii i wielu innych pomiarów, które są niezbędne do zdiagnozowania pracy całego układu.

Podsumowując, powyższy proces jest bardzo złożony i skomplikowany, ale tak naprawdę jego wykonanie ogranicza się najczęściej do zaledwie kilku milisekund. Im szybciej proces ten zostanie zrealizowany, tym szybciej rozpocznie pracę urządzenie obsługiwane przez sterownik.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec.