Skip to content Skip to footer

Szkolenia gazowe dla pracowników i poszukujących pracy w gazownictwie

Gazownictwo to jedna z tych branż, w której każdy pracownik musi posiadać nie tylko gruntowną i fachową wiedzę, ale też mieć uprawnienia do wykonywania poszczególnych prac. Wiąże się to oczywiście z tym, że gaz jest niebezpieczny, jeśli urządzenia czy instalacje, którymi przepływa, będą wykonane nieprawidłowo.

Gazy są jednym z najpowszechniejszych paliw, a więc i liczba osób pracujących w branży gazowniczej jest duża. Każdy, kto już pracuje w niej, lub szuka w niej pracy, nie będzie miał problemu ze zdobyciem koniecznych uprawnień. Szkolenia gazowe organizowane są przez wiele firm i odbywają się w wielu miastach Polski. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zdobywa się uprawnienia, które pozwalają na pracę w branży gazowniczej lub w firmach wykonujących zlecenia na rzecz firm z branży.

Co dają uprawnienia dla gazowników?

Branża gazowa obejmuje miejsca, gdzie wytwarza się paliwa gazowe, miejsca ich magazynowania, linie przesyłowe, a także rozmaite urządzenia i elementy służące do eksploatacji czy do spalania gazu. Na każdym etapie przesyłania gazu potrzebni są fachowcy, którzy będą montować, nadzorować oraz remontować te elementy. Aby móc pracować na takich stanowiskach, muszą oni przejść tzw. szkolenia gazowe G3, dzięki którym zdobędą niezbędne uprawnienia. Tylko wtedy mogą podjąć pracę. Na szkolenia gazowe z reguły wysyłają swoich pracowników pracodawcy. Trzeba je bowiem co jakiś czas odnawiać. Z oferty kursów na uprawnienia gazowe może jednak skorzystać każdy chętny, np. osoby chcące pracować w branży gazowniczej. Posiadanie uprawnienia dla gazowników na pewno jest atutem na rynku pracy.

Jak wygląda szkolenie gazowe?

Aby zdobyć uprawnienie G3, należy zapisać się na kurs, po którym takie uprawnienia można zdobyć. Szkolenia gazowe G3 są organizowane w wielu miastach Polski. Często firma szkoleniowa może nawet przyjechać do firmy chcącej przeprowadzić szkolenie swoich pracowników. Szkolenie rozpoczyna się od wykładów, na których omawiane są wszystkie ważne aspekty pracy w gazownictwie. Szkolenie gazowe pozwala zapoznać się kursantom ze specyfiką pracy, a przede wszystkim z zagrożeniami, jakie wiążą się z pracą w tym zawodzie. Przejście kursu i pomyślne zdanie egzaminu daje uprawnienia, które pozwalają na pracę w branży. Dotyczy to zarówno stanowisk produkcyjnych, jak i dozoru czy konserwacji urządzeń i linii przesyłowych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://uprawnieniaelektryka.pl/szkolenie/uprawnienia-gazowe-g3