Skip to content Skip to footer

Uprawnienia SEP – rodzaje i tryb przyznawania

Uprawnienia SEP dają możliwość zdobycia ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce lub za granicą. Aby je uzyskać, trzeba wziąć udział w szkoleniu SEP i przystąpić do egzaminu. Zobacz, jakie uprawnienia SEP możesz zdobyć.

Uprawnienia SEP Kraków – typy uprawnień elektrycznych

Uprawnienia do pracy przy sieciach elektrycznych otrzymuje się po pomyślnym zdaniu egzaminu organizowanego przez SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zdanie egzaminu umożliwia podjęcie pracy z sieciami, instalacjami i urządzeniami do 1kV.

Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień SEP Kraków. G1 umożliwia pracę z sieciami, urządzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi które wytwarzają, przetwarzają i zużywają energię elektryczną. Drugi typ uprawnień, G2, daje możliwość pracy z sieciami, urządzeniami i instalacjami które wytwarzają, przetwarzają i zużywają energię cieplną. Trzeci typ uprawnień SEP umożliwia pracę z sieciami i urządzeniami zasilanymi paliwami gazowymi oraz jakie paliwa magazynującymi czy przesyłającymi.

Uprawnienia SEP Kraków w obrębie każdej z trzech wymienionych grup dają możliwość pracy przy eksploatacji lub przy dozorze instalacji. Oznakowane są odpowiednio jako G1D, G1E, G2D itd.

Kurs SEP Kraków – jak otrzymać uprawnienia?

Wymienione uprawnienia można otrzymać od SEP, ale i od innych instytucji. Przyznaje je chociażby Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS) czy Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP). Komisje, które uprawnione są do przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień SEP są powoływane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Aby pomyślnie zdać egzamin przed komisją należy wziąć udział w specjalnym szkoleniu, obejmującym zakres eksploatacji lub dozoru dla odpowiedniej grupy. Kursy takie organizowane są przez najróżniejsze instytucje szkoleniowe i właściwie każdy może wziąć w nich udział – wystarczy mieć ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe. kurs sep kraków przygotowuje do egzaminu zarówno techników, którzy posiadają już wiedzę w zakresie przedmiotu kursu, jak i osoby dopiero zaczynające swoją przygodę w zawodzie.

Kursy SEP Kraków – dlaczego warto?

Uczestnictwo w kursie SEP Kraków umożliwia szybką zmianę zawodu na taki, który zapewni ci satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę na terenie Polski i za granicą. Samo szkolenie trwa dzień lub kilka dni. Po zdanym egzaminie do dwóch tygodniu czeka się na otrzymanie dokumentu potwierdzającego nadaniu uprawnień.