Skip to content Skip to footer

W jaki sposób ocenia się firmę przed przejęciem

Fuzje i przejęcia firm to stały element biznesowego świata. Firmy i podmioty gospodarcze łączą się, aby lepiej realizować swoje cele, szybciej się rozwijać, zarabiać więcej. Dzięki połączeniu mogą korzystać ze swoich technologii, źródeł zbytu, czy razem współpracować by zdominować jakiś rynek i stać się prawdziwą grubą rybą. Czyż to nie brzmi świetnie?

Przejęcia firm

Aby doszło do przejęcia, wcześniej trzeba jednak sporo się napracować, czym zwykle zajmują się zewnętrzne firmy, którym zleca się wsparcie w tym procesie. Bo to proces wieloetapowy, wymagający współdziałania specjalistów z różnych branży. Cały zespół prawników, ekonomistów, księgowych, analityków, czy wreszcie negocjatorów pracuje nad tym, by doszło do finału. Jest nim połączenie sił dwóch firm. Później następuje jeszcze etap integracji potransakcyjnej.
Podczas przygotowań do przejęcia prowadzi się bardzo szczegółową i wielopłaszczyznową analizę, która z języka angielskiego jest określana jako due diligence. To ocena stanu firmy wybranej do przejęcia w wielu obszarach. Prowadzone są zatem analizy :
– finansowa
– prawna
– nieruchomości
– obciążeń podatkowych
– techniczna
– zarządzania kapitałem ludzkim
– struktur organizacji
– relacji interpersonalnych w zespołach

Po co i jak dokonuje się analizy firmy do przejęcia

Analiza wyżej wymienionych aspektów to praca bardzo skomplikowana. Stąd konieczny tak rozległy zespół, który tworzą specjaliści z różnych dziedzin. Oceniają oni kondycję przedsiębiorstwa do przejęcia, bo między innymi tego dotyczy zarządzanie ryzykiem. Chociaż przyjęciu często podlegają firmy będące w bardzo złej kondycji finansowej, trzeba je przecież też odpowiednio wycenić. To między innymi etap poprzedzający przygotowania do negocjacji.

Na jakiej podstawie dokonuje się tej szczegółowej analizy kondycji firmy? To między innymi bardzo dokładne zapoznanie się z dokumentacją finansową, podatkową, dotyczącą majątku firmy w postaci nieruchomości czy maszyn, ale też wywiadami wśród pracowników firmy. Po przejęciu nadal będą oni pracować, dlatego tak bardzo ważne jest również zbudowanie odpowiedniego klimatu wśród kadry. Przejęcia firmy to procesy trwające czasami przez wiele miesięcy, które finalnie mają doprowadzić do transakcji. Etap przygotowań jest kluczowy i zwykle trwa najdłużej ze wszystkich.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC