Skip to content Skip to footer

Wywóz odpadów w Katowicach

Chociaż większość z nas uważa, że wywozem i utylizacją śmieci zajmują się głównie samorządy, to w rzeczywistości na rynku mamy do czynienia ze znacznie większą ilością podmiotów (przede wszystkim prywatnych) wykonujących tego rodzaju usługi. Co możemy wywieźć? Czy możemy nabyć kontenery na gruz w Katowicach?

Wywóz różnorodnych odpadów

Wywozem i utylizacją odpadów komunalnych na terenie gminy zajmują się poszczególne jednostki samorządu, aczkolwiek w praktyce wiele kategorii odpadów nie może być obsłużona przez tego rodzaju firmy. Szczęśliwie istnieją przedsiębiorstwa, które wspomogą nas m.in. w:

– wywozie gruzu,
– wywozie odpadów remontowych,
– wywozie odpadów budowlanych,
– wywozie ziemi,
– dużej ilości odpadów zielonych,
– odpadów niebezpiecznych.

Pamiętajmy, że poszczególne firmy będą specjalizować się w konkretnych kategoriach odpadów. Wszystkie z nich muszą być przetransportowane i zutylizowane w sposób przyjazny na środowiska i zgodny z prawodawstwem. Z tego względu jedynie część firm może oferować wywóz azbestu (eternitu), papy, czy też różnego rodzaju chemikaliów oraz płynów.

Kontenery

Gromadzenie odpadów odbywa się za pomocą kontenerów. Aby zdobyć kontener na gruz w Katowicach należy skontaktować się z firmą zajmującą się transportem i utylizacją posiadanego przez nas rodzaju odpadów. Przedsiębiorstwa dostarczy kontener o określonych rozmiarach na wskazany adres.

Zwykle okres użytkowania pojemnika to tydzień. Kontener na gruz w Katowicach, tak samo, jak i w innych miastach może posiadać różną pojemność. Przedsiębiorstwa wywozowe oferują pojemniki o rozmiarach od 2m3 do 16m3. Koszt użytkowania kontenera będzie uzależniony m.in. od rodzaju wywożonych odpadów.

Wywóz w praktyce

To, z usług której firmy powinniśmy skorzystać jest uzależnione od wielu czynników. Przede wszystkim musimy być pewni, że powierzone firmie odpady zostaną przetransportowane i zutylizowane w należyty sposób. Z tego względu powinniśmy się upewnić, czy firma posiada odpowiednie zaplecze oraz uprawiania.

Decydując się na kontener zapłacimy w zależności od wielkości kontenera i rodzaju odpadów od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Najtańszym odpadem do wywozu jest gruz. Niestety w przypadku zmieszania go z innymi odpadami remontowymi lub budowlanymi koszt wywozu wzrośnie nawet o kilkadziesiąt procent.

Przykładowo najtańsze w kontenery na gruz w Katowicach o rozmiarach do 2m3 przeznaczone jedynie do wywozu gruzu kosztują około 200 złotych za tydzień użytkowania (do jednego wypełniania). Z kolei kontener o pojemności 15m3 ze zmieszanymi odpadami budowlanymi może nas kosztować około 1300 złotych.