Skip to content Skip to footer

Jak założyć przetwórstwo owocowo-warzywne?

Sytuacja ekonomiczna w Polsce w obecnym czasie jest bardzo trudna. Rosnąca inflacja, kryzys, a co za tym idzie – ciągle zwiększające się ceny produktów, mediów czy kredytów hipotecznych, sprawiają, iż życie dla wielu ludzi nie jest łatwe. Nic więc dziwnego, że szukają oni możliwości dodatkowego zarobku. Czy przetwórstwo może być dobrym kierunkiem?

Przetwórstwo owocowo-warzywne – co to oznacza?

Zakład zajmujący się przetwórstwem warzyw i owoców to, najprościej mówiąc, miejsce, w którym pracownicy wykonują ich pogłębiony przerób. Wytwarza się w ten sposób produkty takie jak dżemy, marmolady, konfitury czy powidła, soki, kompoty oraz nektary owocowe i warzywne, czy marynaty. Niektóre przetwórstwa specjalizują się w robieniu miodów pitnych lub wina owocowego. W takim zakładzie można wytwarzać też mrożonki owocowe i warzywne, czy konserwy.
W przypadku tej konkretnej branży niezwykle zależnej od pory roku i pogody warto postawić na sezonowość. Latem najlepiej wytwarzać soki i napoje, natomiast później główną działalnością powinno być przygotowywanie konserw i przetworów.

Jakie warunki należy spełnić, by założyć przetwórstwo owocowo-warzywne?

Założenie firmy zajmującej się przetwarzaniem owoców oraz warzyw nie jest wcale prostą sprawą. Przede wszystkim, należy spełniać szereg wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Wszystkie osoby pracujące w danym zakładzie muszą posiadać ważne badania lekarskie wykazujące brak przeciwwskazań wykonywania prac przy żywności.
Warto zastanowić się także nad formą działalności gospodarczej, jaką chcielibyśmy prowadzić. Może to być jedno osobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna – wtedy należy zarejestrować je w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jeśli zdecydujemy się na spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną, należy zarejestrować ją w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym).

Jak widać, założenie przetwórstwa owocowo-warzywnego wiąże się z wieloma formalnościami. Mimo to może być to dochodowy biznes, szczególnie w tych trudnych czasach.