Skip to content Skip to footer

Czym dokładnie jest upadłość konsumencka osób fizycznych?

Należy mieć świadomość, że nie każda osoba wie jeszcze, czym dokładnie jest upadłość konsumencka warszawa. W najprostszym możliwym ujęciu jest to rozwiązanie pozwalające indywidualnym dłużnikom na wyjście z długów. Oczywiście ze wspomnianej możliwości można będzie skorzystać tylko w niektórych sytuacjach. Na czym zatem polega upadłość konsumencka osób fizycznych?

Podstawy prawne upadłości konsumenckiej

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w 2009 roku został oficjalnie wprowadzany dokument prawny, jakim jest upadłość konsumencka osób fizycznych. Następnie znowelizowano go w 2014 roku. Godny uwagi jest fakt, że obecne przepisy są bardzo zliberalizowane. Sąd ma bowiem możliwość umorzenia zobowiązań danej osoby przez stwierdzenie niezawinionej niewypłacalności, a następnie ogłoszenie upadłości. Warto wiedzieć, że opóźnienia w spłacie muszą wynosić przynajmniej 3 miesiące.

Co dokładnie ma na celu upadłość konsumencka warszawa?

Należy mieć świadomość, że celem omawianej upadłości konsumenckiej jest oddłużenie określonej osoby. Dopiero w następnej kolejności istotne będzie zaspokojenie poszczególnych wierzycieli. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że sąd będzie mógł ogłosić wspomnianą decyzję tylko wtedy, gdy niewypłacalność będzie miała charakter losowy. Nie może ona zatem wynikać z umyślnego działania dłużnika.

Warto wiedzieć, że sąd może ogłosić upadłość w przypadku, gdy długi będą rezultatem bardzo trudnej sytuacji danej rodziny, utraty pracy czy nawet choroby. Nigdy nie dojdzie do upadłości konsumenckiej w momencie, gdy dłużnik zaciągnął poszczególne zobowiązania z pełną świadomością.

Wniosek o wszczęcie postępowania

Należy mieć świadomość, że wniosek o włożenie upadłości musi być złożony przez dłużnika do sądu rejonowego. Godny uwagi jest fakt, że opłata sądowa wynosi tylko 30 złotych. Oczywiście wspomniany wniosek musi być właściwie uzasadniony. Należy w nim zamieścić opis całej sytuacji, która przyczyniła się do omawianej niewypłacalności. Ponadto konieczne jest wymienienie wszystkich składników majątku, a także posiadanych środków finansowych. Do wniosku muszą być także dołączone wszystkie dokumenty, które będą mogły potwierdzić pisane wcześniej okoliczności. Należy do nich zaliczyć m.in. wyroki sądowe, nakazy komornicze, umowy kredytowe, akt zgonu bliskiej osoby, wypowiedzenie umowy o pracę czy wezwania do zapłaty.