Skip to content Skip to footer

Dla kogo są kursy sep?

Specjalistyczne szkolenie sep Katowice jest doskonałym wyborem dla tych osób, które chcą zdobyć uprawnienia sep. Firmy szkoleniowe organizują szkolenia z instalacji elektrycznych, gazowych i ciepłowniczych, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Jak wygląda kurs?

Profesjonalne szkolenie sep Katowice trwa zazwyczaj do 4 godzin zegarowych. Po zakończeniu szkolenia można od razu przystąpić do egzaminu państwowego, po którego zaliczeniu otrzymuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Jakie zagadnienia poruszane są na szkoleniach?

Na kursie sep Katowice duży nacisk kładziony jest przede wszystkim na zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, które są niezbędne przy pracy na urządzeniach elektroenergetycznych. Dzięki szkoleniom można nieco bliżej zaznajomić się z układamy sieciowymi oraz zasadami dysponowania mocą poszczególnych urządzeń, które przyłączone są do sieci. Szkolenie sep katowice jest dobrym wyborem także dla tych osób, które chcą poznać aktualne przepisy ogólne i wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Duży nacisk kładziony jest także na opisanie sprzętu ochronnego, który elektryk powinien nosić w trakcie wykonywania swojej pracy. Nie można zapominać również o podstawowych zasadach funkcjonowania i stosowania ochrony od porażeń w sieci.

Data przydatności uprawnień

Uprawnienia sep Katowice nie są wydawane bezterminowo, dlatego też co 5 lat należy odnawiać świadectwo kwalifikacyjne. Wiąże się to oczywiście z koniecznością przystąpienia do nowego egzaminu. Każdy elektryk, który wykonuje usługi na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw albo zwykłych konsumentów powinien odnawiać świadectwo. Warto wspomnieć także i o tym, że uprawnienia sep Katowice może zdobyć praktycznie każdy. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że nie są wymagane żadne studia albo szkoła techniczna o wybranym kierunku. Aby zdobyć uprawnienia sep Katowice, niepotrzebne jest także doświadczenie. Aby przystąpić do egzaminu, wystarczy uzupełnić stosowny wniosek i zaznaczyć, które kwalifikacje chce się zdobyć. Po uiszczeniu stosownej opłaty można od razu przystąpić do kursu. Na samym końcu warto wspomnieć o tym, że na świadectwie nie ma żadnej oceny. Znajdują się tam wyłącznie informacje o zdobytych kwalifikacjach.