Skip to content Skip to footer

Dlaczego warto robić uprawnienia SEP?

Każda osoba, która ma zamiar podjąć zatrudnienie na stanowisku wymagającym pracy z prądem, musi przedstawić aktualne świadectwo posiadania odpowiednich kwalifikacji. Takie można zdobyć uczęszczając na kurs SEP, z którego korzysta w ostatnich latach chętnie coraz więcej osób.

Kursy SEP – dlaczego warto się na nie zdecydować?

Szkolenie SEP, zakończone uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu pozwala na uzyskanie odpowiednich uprawnień z zakresu prac podejmowanych przy prądzie. Posiadanie tego rodzaju uprawnień (które w ostatnim czasie przez wielu pracodawców są niezwykle pożądane), daje bardzo duże szanse na znalezienie zatrudnienia na atrakcyjnych warunkach.

W zależności od tego, jaki kurs SEP został ukończony, zakres uprawnień może być albo dość szeroki, albo wręcz przeciwnie niezwykle wąski (dobrym przykładem są tu uprawnienia odnoszące się do turbin gazowych). Przemysł w Polsce obecnie rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego też poszukiwani są specjaliści w każdym zakresie uprawnień SEP.

Kilka słów o uprawnieniach SEP

Kursy sep to jedna z najczęściej wykorzystanych przez elektryków form szkoleń. Szkolenie SEP ukończone pozytywnym wynikiem z egzaminu potwierdza nie tylko wiedzę, ale i umiejętności z danego zakresu wiedzy z dziedziny elektryki. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że uprawnienia zdobyć można wyłącznie ukończeniu szkolenia, które zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Rodzaje uprawnień SEP

Ukończenie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu SEP daje przyzwolenie na pracę z sieciami, instalacjami oraz urządzeniami w trzech głównych kategoriach dla SEP do 1kV. Mając to na uwadze uprawnienia można podzielić na trzy grupy:
– G1 jest to grupa uprawnień odnosząca się do sieci/ instalacji/ urządzeń elektroenergetycznych, które przetrwaniają, zużywają bądź wytwarzają energię elektryczną;
– G2 są to uprawnienia odnoszące się do sieci/ instalacji/ urządzeń elektroenergetycznych, których celem jest wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie bądź zużywanie ciepła w wyniku różnego rodzaju procesów;
– G3 to uprawnienia dotyczące wszelkiego rodzaju czynności dotyczących sieci/ instalacji/ urządzeń przeznaczonych do wytwarzania, przesyłania, magazynowania bądź zużywania paliwa w formie gazowej.