Skip to content Skip to footer

Dlaczego warto wykonywać badania mikrobiologiczne?

Usługi badań mikrobiologicznych pomagają zminimalizować ryzyko potencjalnego uszkodzenia przez drobnoustroje i zapewniają utrzymanie wysokiej jakości mikrobiologicznej otoczenia. Pozostają tym samym kluczowym wymogiem w wielu branżach na całym świecie, których procesy narażone są na negatywny wpływ obecności drobnoustrojów, takich jak patogeny, bakterie czy pleśnie.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

Każdego dnia produkty i materiały wchodzą w kontakt z mikroorganizmami. Chociaż wiele z nich jest nieszkodliwych, niektóre mogą powodować znaczne zanieczyszczenia i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Niektóre drobnoustroje mogą wykorzystywać produkty jako źródło pożywienia, rozbijając materiał na składniki odżywcze i nieodwracalnie zmieniając jego właściwości, podczas gdy inne mogą psuć jedzenie, negatywnie wpływając na środowisko produkcyjne oraz jego infrastrukturę. Mogą też powodować ciężkie choroby i zanieczyszczać sterylne środowisko.

Zakres badań nad zanieczyszczeniami

Usługi badania zanieczyszczeń dają szerokie możliwości w wielu dziedzinach, m.in. segmencie produkcji żywności, kosmetyków, urządzeń medycznych, paliw czy wody pitnej, a także przy eksploracji ropy naftowej. Badanie skażenia mikrobiologicznego w https://obiks.pl może zwiększyć zaufanie konsumentów do punktu usługi, złagodzić negatywne skutki drobnoustrojów w środowisku produkcyjnym oraz zabezpieczyć personel.

Dobrze wyposażone laboratorium zapewnia kompleksową ocenę skuteczności powłok przeciwdrobnoustrojowych przeciwko szerokiej gamie czynników chorobotwórczych oraz degradacji grzybów. Usługi w zakresie badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego obejmują również skuteczność zwalczania drobnoustrojów, testowanie sanitarnych produktów oraz konsultacje i testowanie mikrobiologii środowiskowej.

Ocena skuteczności

Jedynie długoletnia praktyka badań nad stanem środowiska oraz dostęp do kompetentnego personelu jest w stanie zapewnić skuteczność przeprowadzanych działań. Doświadczenie pomaga w stosowaniu się do zasad optymalnej praktyki laboratoryjnej, a dostęp do nowoczesnego zaplecza technicznego zapewnia możliwość wdrożenia rozwiązań ułatwiających wykonywanie nawet najbardziej złożonych badań.

Ośrodek https://obiks.pl wykonuje kompleksowe badania mikrobiologiczne wody i gruntów, zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami. Oferta kierowana jest m.in. do punktów opieki medycznej, punktów gastronomicznych, kąpielisk, obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz różnego rodzaju jednostek oświaty.