Skip to content Skip to footer

Monitoring zanieczyszczenia wód pitnych

Woda ma kluczowe znaczenie w życiu każdego człowieka. Oprócz tego, że jest jego składnikiem budulcowym, jest też elementem środowiska, z którego każda żywa istota czerpie korzyści. Rozwój cywilizacji ma jednak duże znaczenie w jakości obecnego stanu cieczy, dlatego monitoring zanieczyszczenia wód jest ważnym czynnikiem, badanym przez specjalistyczne laboratoria, a jego częstotliwości i przebieg dyktowane są literą prawa w postaci ustaw.

Na czym polega monitoring zanieczyszczenia wód

Monitoring zanieczyszczenia wód, który przeprowadza laboratorium polega na zbieraniu próbek cieczy, oraz analizie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody. Raport z przeprowadzonych badań opracowywany jest zgodnie z wymaganiami międzynarodowych, oraz państwowych norm środowiskowych. Analiza i diagnoza dotyczą wielu źródeł pochodzenia i wykorzystywania cieczy.

Monitoring zanieczyszczenia wód pitnych

Czy „kranówka” jest zdatna do picia? Temat od wielu dekad dość kontrowersyjny i posiadający swoich zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. W Polsce o jakości wody pitnej decyduje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określa konkretne wymagania, jakie musi spełniać ciecz. Woda jest zatem badana pod kątem mikrobiologicznym, fizykochemicznym, organoleptycznym.

Jaka woda jest badana?

Z wodą mamy do czynienia wszędzie. Czy każda jej postać jest badana? Wyniki, które mogą zainteresować każdego osobnika, dotyczą z pewnością wody pitnej, ponieważ to ona jest użytkowana bezpośrednio przez ciało i organizm. Alergie, nietolerancje pokarmowe lub inne zmiany chorobotwórcze mogą powstawać na skutek picia lub używania skażonej wody. Diagnoza laboratoryjna wód ma jednak wiele kanałów. Wśród nich wyróżnić należy monitoring wody dostarczanej przez sieć wodociągową, cysterny, pochodzącą z jednorazowych opakowań, wykorzystywaną przez zakłady produkcyjne, funkcjonującą w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego.

Do kogo należy obowiązek badania wody pitnej?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. zobowiązuje wszystkich dostawców wody, czyli przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne; podmioty, które wykorzystują wodę z indywidualnego ujęcia, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w budynkach użyteczności publicznej lub mających charakter zamieszkania zbiorowego, do samodzielnego monitoringu zanieczyszczenia wód, w ramach wewnętrznej kontroli, zgodnej z wytyczonymi przepisami.