Skip to content Skip to footer

O technologii rfid

Nowoczesne technologie są obecne w naszym życiu niemal każdego dnia. Spotykamy się z nimi w sklepach, na parkingach, w budynkach użyteczności publicznej czy w zakładach pracy. Ich popularność z roku na rok wzrasta, gdyż korzyści z ich stosowania są bezsprzeczne dla wielu branż i gałęzi gospodarki.

Co to jest rfid?

Skrót rfid pochodzi z języka angielskiego i oznacza identyfikację za pomocą fal radiowych. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że technologia rfid umożliwia odczyt, przesyłanie i przechowywanie danych. Co więcej, zapis lub odczyt danych możliwy jest w odległościach od kilkudziesięciu centymetrów do nawet kilkunastu metrów. Technologia rfid to w dzisiejszych czasach standard w identyfikowaniu obiektów czy osób oraz kontrolowaniu i regulowaniu dostępu.

Technologia rfid w życiu codziennym

Mało osób wie, że z technologią rfid spotyka się niemal codziennie. Świetnym tego przykładem są zakłady pracy, gdzie każdego dnia za pomocą specjalnego czytnika rejestrowany jest czas pracy. Również w galeriach handlowych technologia rfid jest mocno rozwinięta: wszystkie bramki bezpieczeństwa czy systemy parkowania są oparte właśnie o identyfikację poprzez fale radiowe. W dużych obiektach za pomocą tej właśnie metody ogranicza się dostęp osobom nieupoważnionym (do budynku czy pomieszczenia może wejść wyłącznie osoba posiadająca specjalną kartę, tzw. czytnik). Nie należy również zapomnieć, że jesteśmy użytkownikami technologii rfid również wtedy, gdy płacimy zbliżeniowo za zakupy.

Jak Systemy rfid wpływają na biznes?

Poza sklepami czy zakładami pracy technologia rfid jest mocno rozwinięta w przemyśle oraz logistyce. Usprawnia i przyspiesza dostawy, identyfikację towaru, kontrolę rotacji, zwiększa efektywność realizowanych działań, automatyzuje procesy produkcyjne optymalizując dodatkowo koszty. Obecnie ogromne zakłady produkcyjne, wielkie magazyny czy punkty przeładunkowe nie mogłyby sprawnie funkcjonować i realizować założonych celów bez nowoczesnej technologii jaką jest rfid.